Nazwa firmy

Komercni Banka AS

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Komercni Banka AS CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)

Analiza fundamentalna

Kapitalizacja rynku

6.56 bn

Zysk za jedną akcję

3.88

Wskaźnik cena-zysk (C/Z)

8.91

Stopa dywidendy

7.01 %

Zwrot z kapitału

13.33 %

Beta

1.07