Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania franka szwajcarskiego do forinta węgierskiego na rynku międzybankowym.