Otwórz konto Otwórz demo

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania euro do polskiego złotego na rynku międzybankowym.