Opis instrumentu

Instrument, którego cena oparta jest o notowania euro do polskiego złotego na rynku międzybankowym.