Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest o notowania dolara amerykańskiego do polskiego złotego na rynku międzybankowym.