Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na indeks odzwierciedlający 40 największych francuskich spółek notowanych na rynku zorganizowanym.