S&P 500 - jak inwestować w indeks S&P 500 (US500)?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 14 minut(y)

Indeks S&P 500 jest uznawany za podstawową miarę rozwoju gospodarki USA oraz ogólnego sentymentu rynkowego. Indeks ten jest obserwowany przez analityków z całego świata.

Indeks Standard and Poor's 500 jest uznawany za jeden z kluczowych mierników siły amerykańskiej gospodarki. Średni roczny zwrot z tego indeksu wynosi prawie 14%, co zachęca wielu inwestorów. Inwestycja w S&P 500 jest uważana za wyraz wiary w amerykańską gospodarkę i jej sukces. 

Jednym z najbardziej znanych inwestorów, którzy zbili fortunę dzięki indeksowi S&P 500, jest Warren Buffet, który zaczął inwestować w amerykańskie spółki giełdowe już w latach 60. ubiegłego wieku, kupując nowo utworzony wówczas fundusz, który podążał za zmianami cen akcji 500 dużych, amerykańskich spółek. Buffet argumentował swoją decyzję wiarą w "siłę" i "wzrost" amerykańskiej gospodarki jako tej, w której jest najwięcej kapitału reprezentowanego przez "smart money". Rynkowi akcji towarzyszą jednak emocje, a indeks również doświadcza okresów wzmożonej zmienności. Z tego powodu na przestrzeni lat popularność zyskały pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe oparte na kursie S&P 500. 

W tym artykule opiszemy, czym właściwie jest indeks S&P 500, jak jest skonstruowany, jak inwestować w S&P 500 oraz kiedy jest najlepszy moment na trading na tym indeksie.

Czym jest indeks S&P 500?

S&P 500 to indeks, który śledzi kapitalizację rynkową 500 spółek wchodzących w jego skład poprzez pomiar wartości ich akcji dopuszczonych do obrotu publicznego (free float). Indeks w formie, jaką znamy dzisiaj, powstał w 1957 r., choć prace nad nim trwały jeszcze przez kilka lat.

Kapitalizacja rynkowa każdej spółki jest obliczana poprzez pomnożenie liczby akcji przez ich aktualną cenę.  Jeśli akcjonariusze spółki posiadają 5 milionów akcji, a aktualna cena akcji wynosi 400 dolarów, to kapitalizacja rynkowa spółki (utożsamiana z jej wartością) wynosi 2 miliardy dolarów. Jeśli dodamy do tego kapitalizację rynkową pozostałych spółek wchodzących w skład indeksu, otrzymamy całkowitą wartość indeksu. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że każda spółka w indeksie SP500 ma swoją własną wagę, uzyskaną przez podzielenie indywidualnej kapitalizacji rynkowej spółki przez całkowitą kapitalizację rynkową indeksu S&P 500. Dlatego też, to największe spółki mają największy wpływ na wartość i notowania indeksu. 

Sektory spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500:

 • Technologie informatyczne: ok. 28%
 • Służba zdrowia: ok. 13%
 • Dobra luksusowe: ok. 13%
 • Finanse: ok. 11.0%
 • Usługi telekomunikacyjne: ok. 11%
 • Przemysł: ok. 8%
 • Dobra konsumpcyjne: ok. 5.5%
 • Energia: ok. 3%
 • Nieruchomości: ok. 2.5%
 • Surowce: ok. 2.5%
 • Usługi użyteczności publicznej: ok. 2.5%

Historia indeksu S&P 500

Historia indeksu S&P 500 rozpoczęła się od Henry'ego Varnuma Poor'a, który w 1860 r. założył wydawnictwo Poor's Publishing i opublikował przewodnik inwestora po przemyśle kolejowym, co w tamtych czasach było nowością (znany jest przypadek bańki spekulacyjnej na spółkach kolejowych). W 1923 roku firma Standard Statistics Company rozpoczęła rating obligacji hipotecznych i stworzyła obliczany co tydzień indeks obejmujący 233 amerykańskie spółki. 3 lata później ta sama firma opracowała indeks obejmujący 90 spółek i zaczęła wprowadzać notowania dzienne. W 1941 r. firma Poor's Publishing połączyła się z firmą Standard Statistics - powstała firma Standard & Poor's, znana dziś pod skrótem S&P. 

W poniedziałek, 4 marca 1957 r., indeks został rozszerzony by śledzić wyniki 500 dużych amerykańskich spółek. Nazwę zmieniono na S&P 500 Stock Composite Index. Firmy takie jak AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S. Steel, General Electric i Ford Motor stanowiły o sile indeksu w tamtym czasie.

Jak działa S&P 500?

Podobnie jak inne indeksy zarządzane przez Standard and Poor's, składowe indeksu S&P 500 są wybierane przez specjalny komitet zgodnie z ustalonymi zasadami. 

Komitet stosuje 8 podstawowych kryteriów oceny wartości spółki: kapitalizacja rynkowa, płynność, siedziba, publiczny obrót, Global Industry Classification Standard (GICS) i rozmiar branż w gospodarce amerykańskiej, rentowność, czas od kiedy spółka jest notowana na giełdzie. Dodatkowo, zarząd spółki musi być jawny.

Szczegółowe wymagania:

 • Kapitalizacja rynkowa większa lub równa 13,1 mld USD,
 • Roczna wartość obrotów akcjami spółki do jej kapitalizacji rynkowej skorygowanej o liczbę powielonych transakcji akcjami większa niż 1,0,
 • Minimalny miesięczny wolumen obrotu w wysokości 250 000 akcji w każdym z sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia decyzji przez komisję,
 • Spółka notowana publicznie na New York Stock Exchange (NYSE) lub NASDAQ,
 • Spółka powinna pochodzić z USA,
 • Do indeksu nie kwalifikują się: spółki komandytowe, jednostki funduszy inwestycyjnych, fundusze zamknięte, ETF-y, ETN-y, fundusze powiernicze, akcje uprzywilejowane, fundusze powiernicze, warranty kapitałowe, obligacje zamienne, fundusze inwestycyjne, amerykańskie kwity depozytowe i amerykańskie akcje depozytowe.
 • Od 2017 r. do indeksu nie są dodawane spółki posiadające dwie lub więcej klas akcji (obecnie notowane spółki posiadające dwie klasy akcji to Berkshire Hathaway i Alphabet).
 • Indeks jest rekonstruowany co kwartał, aby pozostał wiarygodnym wskaźnikiem wzrostu gospodarki USA.

Długa pozycja na US500

Długa pozycja "BUY" na US500 jest szczególnie popularna, gdy na rynku panują dobre nastroje, a apetyt na ryzyko jest wysoki, lub gdy pojawiają się czynniki, które mogą takie nastroje przywrócić. To właśnie wówczas odbicie może być szczególnie dynamiczne.

W takiej sytuacji, jeśli założymy, że gospodarka amerykańska może doświadczyć poprawy nastrojów inwestorów w następstwie jakiegoś wydarzenia makroekonomicznego lub politycznego, możemy zająć długą pozycję na indeksie US500. Inwestorzy preferujący ryzyko zazwyczaj bardzo szybko wracają na rynek, gdy tylko powracają pozytywne nastroje. Amerykański rynek akcji wielokrotnie udowodnił, że potrafi się podnieść nawet po największych wstrząsach. Dlatego właśnie tak szybko pojawiają się na nim kupujący.

Jeśli nastroje na rynku faktycznie się poprawią, Twoje przewidywania będą prawidłowe i osiągniesz zysk, stawiając na wzrost indeksu US500. I odwrotnie, gdybyś zajął długą pozycję, a rynek zacząłby zniżkować, Twoja pozycja przyniosłaby stratę.

Krótka pozycja na US500

Krótka pozycja "SPRZEDAJ" na US500 jest szczególnie popularna, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnych nastrojów. 

W takiej sytuacji, jeśli inwestor zakłada, że w gospodarce może nastąpić gwałtowne pogorszenie się nastrojów inwestorów po ogłoszeniu informacji gospodarczych lub politycznych, może zająć krótką pozycję na indeksie US500. Możesz również zająć krótką pozycję, jeśli uważasz, że kondycja gospodarki amerykańskiej pogorszy się w najbliższym czasie. W ten sposób można rozgrywać strategie handlowe pod konkretne wydarzenia na świecie, które mogą zwiększyć zmienność cen akcji, a przez to - również indeksów. 

Jeśli strach jest rzeczywiście obecny na rynku, Twoje przewidywania będą prawidłowe i osiągniesz zysk, stawiając na spadek kursu US500. I odwrotnie, jeśli zajmiesz krótką pozycję, a rynek zacznie rosnąć, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniesie stratę.

Najlepszy moment na trading na S&P 500

S&P500 trading

Kurs indeksu S&P 500 ma tendencję do stosunkowo niewielkiej zmienności w porównaniu z indeksem NASDAQ. W głównej mierze budują go dobrze znane, duże spółki, takie jak Berkshire Hathway czy Microsoft, więc zmienność nie jest zbyt duża. Jednak w okresach paniki lub niestabilnej sytuacji na świecie, inwestorzy zazwyczaj na jakiś czas porzucają ryzykowne aktywa i zwracają się ku bardziej stabilnym inwestycjom, takim jak złoto czy gotówka. Dlatego nawet indeksy tzw. bezpiecznych przystani, takie jak S&P500, mogą notować duże, kilkunastoprocentowe spadki. Jednak wzrost gospodarczy jest spokojniejszy niż spadki. Gdy indeks rośnie, a gospodarka ma się dobrze, ceny stale rosną. Można to przypisać czynnikom makroekonomicznym, które powodują, że inwestorzy wracają na rynek. 

W indeksie Standard & Poor's notowane są największe i najbardziej przejrzyste firmy dostarczające ważne produkty i rozwiązania dla krajów na całym świecie. Wśród nich znajdziemy największe banki (np. JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon czy Goldman Sachs), producentów (np. Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) czy nawet firmy technologiczne (np. Microsoft, Apple, AT&T, Visa, Nvidia).

S&P500 trading chart

Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Indeks SP500 ma tendencję do wzrostów, gdy stopy procentowe pozostają na niskim poziomie. Duża część inwestorów poszukuje wtedy satysfakcjonujących zysków na ryzykownym rynku akcji. Jednak rynek akcji zazwyczaj nerwowo reaguje na informacje o podwyżce stóp procentowych przez Fed.

Pomimo większej zmienności i ryzyka, NASDAQ przynosi zazwyczaj wyższe zyski niż indeks S&P 500. Dlatego można powiedzieć, że niektórzy z inwestujących na NASDAQ akceptują większą zmienność kosztem potencjalnie wyższych zwrotów. 

Warto zainteresować się handlem na indeksie S&P 500 podczas okresów paniki, które powodują silną wyprzedaż. Amerykańskie firmy zwykły szybko odradzać się po panicznych wyprzedażach. Duża liczba inwestorów kontrariańskich poszukujących momentu odwrócenia trendu może zająć długie pozycje "BUY" w oczekiwaniu na odbicie wykresu. Podobnie, w przypadku euforii, gdy indeks znajduje się na historycznych szczytach, inwestorzy unikający ryzyka mogą szukać oznak słabości na rynkach światowych, aby zająć krótkie pozycje "SPRZEDAJ" na S&P 500.

Interesującym momentem do rozpoczęcia tradingu na indeksie S&P 500 jest publikacja kwartalnych lub całorocznych wyników finansowych przez największe spółki wchodzące w skład indeksu, a także wydarzenia na świecie, które mogą powodować dużą zmienność, takie jak posiedzenia FED, ważne spotkania polityczne lub różne kryzysy militarne.

Jak zacząć inwestować w S&P 500 (US500)?

US500 trading

Indeks S&P 500 jest dostępny na naszej platformie transakcyjnej xStation. Możesz zacząć inwestować w największe amerykańskie firmy poprzez zawarcie transakcji CFD (contract for differences) na instrumencie US500 i wykorzystywać pełen potencjał dźwigni finansowej. 

Handlując US500 możesz wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo dynamicznych ruchów cen. Dźwignia finansowa jest bardzo ryzykowna, ale oczywiście może zwielokrotnić zyski daytradera. Handel na US500 jest przeznaczony dla aktywnych traderów, którzy dobrze czują się na zmiennym rynku.

Dzięki dźwigni 1:20, do otwarcia pozycji na US500 potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości 5% docelowej wartości pozycji. Wykorzystując zaledwie 1000 USD otworzysz pozycję, która jest warta 20 000 USD. Ze względu na wysoki poziom ryzyka związanego z lewarowanymi instrumentami CFD, potencjalny dochód z pozycji może być wysoki, ale również potencjalna strata może być wyższa. Handel kontraktami CFD na US500 daje inwestorom możliwość otwierania zarówno krótkich jak i długich pozycji. Krótkie pozycje dają inwestorom możliwość osiągnięcia zysków, gdy ceny akcji spadają.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kontraktów CFD i dźwigni finansowej, możesz odwiedzić tę stronę: Inwestowanie z dźwignią

Jedyne opłaty, jakie ponosisz w przypadku takiego handlu, to spread (różnica między ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest niewielki i w zależności od wielkości pozycji może wynosić centy. Punkty swapowe to koszty ponoszone przez brokera w celu sfinansowania pozycji lewarowanych; punkty swapowe naliczane są codziennie do otwartych pozycji na instrumencie US500.

Handlując kontraktami CFD, można wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo szybkich ruchów cen. Dźwignia finansowa jest instrumentem wysokiego ryzyka i może powodować zarówno głębokie straty, jak i wysokie zyski.

Handel na US500 ma charakter spekulacyjny i dla aktywnych traderów liczą się tylko wahania cen tego instrumentu. Ten rodzaj kontraktu jest umową finansową, która wypłaca różnicę pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. 

Handel online pozwala korzystać ze zmienności S&P 500 bez wychodzenia z domu, z zerowymi prowizjami i niskimi spreadami. Ponadto, dzięki bardzo wysokiej płynności S&P 500, pozycję można zamknąć w dowolnym momencie (pod warunkiem, że rynek jest otwarty) jednym kliknięciem myszy. Dlatego właśnie handel online kontraktami CFD ma tak wiele zalet i jest obecnie coraz bardziej popularny. 

Inwestowanie w S&P 500

Inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej na indeksach giełdowych wiąże się oczywiście z wysokim ryzykiem, ale dobrze przemyślane pozycje zajęte w dobrym momencie mogą przynieść bardzo wysokie zyski. Spółki, które debiutują w indeksie S&P 500, często odnotowują wzrosty, ponieważ fundusze inwestycyjne śledzące ten indeks są zobowiązane do zakupu akcji takich spółek.

Dla inwestorów, którzy nie są zbyt aktywni i wolą jedynie pasywne inwestowanie w 500 największych amerykańskich spółek, przygotowaliśmy ofertę funduszy ETF dających ekspozycję na indeks S&P 500. Są to między innymi:

W ofercie XTB znajdziesz także ETF-y na poszczególne sektory indeksu S&P 500:

 • ETF S&P 500 iShares sektora komunikacji IUCM.UK
 • ETF S&P 500 iShares sektora dóbr luksusowych IUCD.UK 
 • S&P 500 ETF iShares sektora energetycznego IUES.UK 
 • S&P 500 ETF iShares sektora finansowego IUFS.UK
 • S&P 500 ETF iShares sektora technologii informatycznych QDVE.DE 
 • ETF S&P 500 iShares sektora usług użyteczności publicznej IUUS.UK

Więcej informacji na temat inwestowania w fundusze ETF znajdziesz w tym artykule: Bezpieczne inwestycje - jak bezpiecznie inwestować?

W ofercie XTB znajdziesz również akcje spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 takich jak Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US) czy Berkshire Hathaway (BRKA.US) oraz wielu innych spółek technologicznych.

Notowania S&P 500 (US500)

Indeks S&P 500 jest znany jako bardzo zmienny instrument, a jego wycena może w każdej chwili wykonać duży ruch. Dlatego też śledzenie notowań S&P 500 jest bardzo ważne dla inwestorów. W xStation dostarczamy notowania w czasie rzeczywistym dla kontraktów terminowych na S&P 500, oferując instrument US500:

Godziny handlu S&P500 (US500)

zegarek i banknoty

Jakie są godziny handlu na S&P 500 (US500)? Ta informacja jest szczególnie ważna dla daytraderów. Handel na US500 jest dostępny 4 dni w tygodniu od 00:05 CET do 23:00 CET z krótką przerwą między 22:15 CET, a 22:30 CET od poniedziałku do czwartku oraz od 00:05 CET do 22:00 CET w piątek. Handel na US500 nie jest dostępny w weekendy na naszej platformie. Cena US500 pozostaje statyczna, gdy rynek jest zamknięty. We wszystkich innych godzinach ceny podlegają ciągłym wahaniom.

Oczywiście najlepszym momentem na rozpoczęcie aktywnego handlu na indeksie S&P 500 jest okres bardzo dużej zmienności, kiedy inwestorzy odczuwają skrajne emocje, a na rynek wchodzi duży wolumen. Kiedy na rynku panuje strach lub chciwość, zwiększa się wolumen obrotu. Taka sytuacja stanowi dużą szansę dla aktywnych i ceniących ryzyko inwestorów, którzy wykorzystują dźwignię finansową do osiągania dużych zysków zaróno z długich jak i krótkich pozycji. 

Na wzrost poziomu strachu może mieć wpływ publikacja negatywnych wiadomości ze świata polityki lub gospodarki. Indeks S&P 500 zazwyczaj nie jest bardzo zmiennym instrumentem, ale dźwignia finansowa sprawia, że handel nim jest bardziej ryzykowny i zmienny. Indeks ten składa się z 500 dużych spółek amerykańskich. Akcje tych spółek zazwyczaj również nie są zbyt zmienne ze względu na ich dużą kapitalizację, pozycję rynkową i wartość fundamentalną. Jednak gdy na giełdowym parkiecie pojawia się strach, nawet duże spółki zaczynają tracić na wartości. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że rynek akcji w ogóle jest ryzykowną inwestycją. W sytuacjach kryzysowych inwestorzy zamykają pozycje na ryzykownych aktywach. Czynniki te mogą wywoływać uczucie strachu u inwestorów, a to zawsze jest oznaką dużych ruchów w gospodarce amerykańskiej. Jednak ruchy cen na rynku akcji w górę mogą być równie dynamiczne, gdy inwestorzy wierzą, że gospodarka się stabilizuje; czując się bezpiecznie, wracają do ryzykownych inwestycji i dużych spółek, by kupować je po okazyjnych cenach.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język