Indeks NASDAQ - Jak inwestować w indeks NASDAQ (US 100)?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 14 minut(y)

Interesują Cię inwestycje w nowe technologie i śledzenie nowych trendów w branżach technologicznych? Nadszedł czas, abyś zainteresował się indeksem NASDAQ (US100).

Indeks NASDAQ (US100) to jeden z najczęściej śledzonych przez inwestorów i analityków na całym świecie indeksów giełdowych, podobnie jak bardziej przemysłowe indeksy Dow Jones (US30) czy S&P 500 (US500). Ze względu na dużą liczbę spółek z sektora technologicznego, w tym młodych, będących w fazie dynamicznego rozwoju, NASDAQ bywa traktowany jako wskaźnik nastrojów inwestorów i ogólnej kondycji rynku technologicznego w Stanach Zjednoczonych. Indeks NASDAQ składa się bowiem ze 100 największych (stąd US100) publicznych spółek technologicznych na rynku amerykańskim. 

Indeks NASDAQ znany jest z swojej dużej zmienności i ruchów większych niż te wykonywane przez inne duże indeksy, takie jak Dow Jones czy S&P 500. Wynika to z faktu, że ryzykowne aktywa, takie jak akcje spółek technologicznych, charakteryzują się dużą zmiennością i przyciągają kapitał spekulacyjny. Ponadto, za kolejny czynnik powodujący taką dynamikę można uznać postępujący wzrost adopcji technologii na różnych kontynentach. Dlatego inwestowanie w indeks NASDAQ (US100) jest postrzegane jako ryzykowne, ale jednocześnie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W tym artykule dowiesz się, czym jest indeks NASDAQ, jak zacząć na nim handlować i kiedy jest najlepszy moment, aby zainteresować się handlem na NASDAQ (US100).

Co to jest indeks NASDAQ?

Nasdaq to druga co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, ustępująca jedynie New York Stock Exchange (NYSE). Na NASDAQ notowane są akcje gigantów technologicznych takich jak Apple, Google, Microsoft czy Amazon.  NASDAQ powstała w 1971 roku i od tego czasu liczba spółek notowanych na NASDAQ wzrosła do prawie 4000, a w grupie tej znajdziemy jedne z największych współczesnych korporacji. Wartość wszystkich tych spółek zmienia się oczywiście wraz z gospodarką światową, więc cena indeksu NASDAQ również ulega wahaniom. 

Nasdaq zapisał się w historii, gdy w 1971 roku zaprezentował ideę elektronicznej giełdy papierów wartościowych, która podbiła wyobraźnię wielu inwestorów. W tamtym czasie NASDAQ był pierwszą giełdą elektroniczną, która w przeciwieństwie do fizycznego parkietu giełdy nowojorskiej (NYSE), umożliwiała inwestorom kupno i sprzedaż za pośrednictwem elektronicznego systemu komputerowego. Z tego też powodu NASDAQ cieszy się reputacją innowacyjnego i prestiżowego ośrodka handlu, dlatego też wiele firm technologicznych decyduje się na przeniesienie notowań swoich akcji właśnie na NASDAQ.

Nazwa indeksu NASDAQ jest akronimem od National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nawiązuje ona do początków, kiedy giełda została założona przez National Association of Securities Dealers (NASD), organizację która dała początek Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Jak działa indeks NASDAQ?

Indeks NASDAQ jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitalizacją. Wagi akcji w indeksie są oparte na ich kapitalizacji rynkowej, przy czym pewne zasady ograniczają wpływ największych komponentów. Podstawą jest więc zasada, że im większa kapitalizacja spółki, tym większy jej udział w indeksie NASDAQ, przy czym indeks ten nie obejmuje spółek z sektora finansowego.

NASDAQ stosuje rygorystyczne standardy, które muszą spełniać spółki, aby mogły zostać włączone do indeksu:

 • akcje notowane wyłącznie na giełdzie NASDAQ,
 • oferta publiczna spółki na rynku amerykańskim trwać musi przez co najmniej trzy miesiące,
 • średni dzienny wolumen obrotu to min. 200 000 akcji,
 • regularnie i starannie publikowane raporty roczne oraz kwartalne, 
 • brak wszczętego postępowania upadłościowego.

Skład indeksu NASDAQ (US100) zmienia się oczywiście w przypadku delistingu (przeniesienia notowań na inną giełdę, fuzji, przejęć, bankructw, wykluczenia z indeksu przez NASDAQ z powodu braku spełniania wymogów), ale indeks jest też pod koniec każdego roku rebalansowany. Giełda NASDAQ dokonuje wówczas przeglądu notowanych spółek, porównując je z innymi spoza indeksu, dokonuje ich reklasyfikacji i wprowadza korekty. 

Indeks NASDAQ może być również równoważony kwartalnie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach:

 • gdy jedna spółka warta jest co najmniej 24% całego indeksu lub,
 • gdy spółki o wadze przekraczającej 4,5% całego indeksu stanowią przynajmniej 48%jego wagi.

Indeks jest równoważony co roku, a po kwartalnym równoważeniu tylko wtedy, gdy: 

 • gdy wartość jednej spółki wynosi 15% indeksu lub,
 • gdy waga pięciu największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej przekracza 40% wagi indeksu NASDAQ.

Istnieją dwa filtry, które NASDAQ wykorzystuje do określania wartości rynkowej spółek na potrzeby corocznego przeglądu:

 • cena akcji z ostatniego dnia handlowego w październiku,
 • publicznie ogłoszona liczba akcji pozostających w obrocie w trakcie ostatniego dnia handlowego w listopadzie.

W indeksie pozostają te spółki, które podczas corocznego przeglądu znajdują się w pierwszej setce wszystkich spółek kwalifikujących się do udziału indeksie NASDAQ. 

Spółki na pozycjach 101-125 są zatrzymywane w indeksie tylko wtedy, gdy w poprzednim roku znajdowały się w pierwszej setce. Jeśli nie uda im się powrócić do pierwszej setki podczas corocznego przeglądu w następnym roku - są usuwane. Firmy, które nie znalazły się w pierwszej 125, są usuwane zawsze, niezależnie od ich pozycji w poprzednim roku.

Spółka wykreślana jest z indeksu  także wtedy, gdy jej waga przekracza 1/10 procent indeksu na koniec dwóch kolejnych miesięcy. Może to zatem nastąpić w dowolnym momencie. Spółki wykluczone z indeksu są zastępowane spółkami o najwyższej wartości rynkowej, które jeszcze nie weszły do indeksu. 

Przewidywanie tych zmian może prowadzić do zmian cen akcji spółek, których te zmiany dotyczą. Inwestorzy zazwyczaj bardzo pozytywnie reagują na wiadomość o przeniesieniu notowań spółki do indeksu NASDAQ.

NASDAQ zawsze publicznie ogłasza wszystkie zmiany w indeksie, niezależnie od czasu ich wystąpienia. Robi to za pośrednictwem komunikatów prasowych, publikowanych na co najmniej pięć dni roboczych przed zmianą.

Typy pozycji NASDAQ (US100)

Byk i niedźwiedź

Jeśli chcesz zacząć handlować indeksem NASDAQ, możesz zająć dwie pozycje: krótką lub długą. Należy pamiętać, że ważne wiadomości, które mogą mieć wpływ na zdrowie gospodarki, mają tendencję do zwiększania zmienności rynku, a indeks NASDAQ jest na nie bardzo wrażliwy. Pozycja, którą wybierzesz, będzie zatem zależeć od Twoich poglądów na ogólną kondycję gospodarki i kierunek rozwoju technologii. 

Długa pozycja na NASDAQ (US100)

Długie pozycje na indeksie NASDAQ są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje dobry nastrój, a inwestorzy czują się bezpiecznie lub w momentach, gdy pojawiają się okoliczności zewnętrzne, które mogą przywrócić pozytywne nastroje na rynku. Wtedy właśnie ruchy na indeksie NASDAQ mogą być szczególnie dynamiczne.

W takiej sytuacji, jeśli założysz, że gospodarka może doświadczyć poprawy nastrojów inwestorów w następstwie jakiegoś wydarzenia gospodarczego lub politycznego, możesz zająć długą pozycję na NASDAQ. Zazwyczaj inwestorzy lubiący ryzyko bardzo szybko wracają do swoich inwestycji, gdy na rynku znów pojawia się optymizm.

Jeśli nastroje na rynku rzeczywiście poprawią się, Twoje przewidywania będą prawidłowe i osiągniesz zysk, stawiając na wzrost cen indeksu NASDAQ. I odwrotnie, jeśli zająłbyś długą pozycję, a rynkiem kierowałyby negatywne nastroje, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniosłaby stratę.

Krótka pozycja na indeksie NASDAQ

Krótkie pozycje na indeksie NASDAQ są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnych nastrojów.

W takiej sytuacji, jeśli zakładasz, że może nastąpić gwałtowne pogorszenie się nastrojów inwestorów po ogłoszeniu informacji gospodarczych lub politycznych, możesz zająć krótką pozycję na indeksie NASDAQ. W ten sposób można rozgrywać strategie handlowe dla konkretnych wydarzeń na świecie, które mogą zwiększyć lub znacznie zmniejszyć zmienność cen aktywów. 

Jeśli na rynku rzeczywiście panuje strach, Twoje przewidywania będą prawidłowe, a Ty osiągniesz zysk, stawiając na spadek ceny indeksu NASDAQ. I odwrotnie, jeśli zajmiesz krótką pozycję, a rynek nie będzie skory do spadku, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniesie stratę.

Najlepszy moment na trading na NASDAQ (US100)

Indeks NASDAQ ma tendencję do znacznie większych ruchów niż inne indeksy amerykańskie ze względu na charakter spółek w nim notowanych. Są to głównie spółki technologiczne, z których część jest dopiero na drodze do rentowności, podobnie jak firmy takie jak Tesla czy Amazon, które są na tej drodze od wielu lat. Z tego powodu w okresach paniki lub niestabilnej sytuacji na świecie inwestorzy zazwyczaj na jakiś czas porzucają ryzykowne aktywa i zwracają się ku bardziej stabilnym inwestycjom lub gotówce. 

Indeks ten jest jednak podatny na bardzo dynamiczne odbicia cen, gdy na rynek powracają pozytywne nastroje. Można to przypisać czynnikom makroekonomicznym, które powodują, że inwestorzy wracają do inwestowania w technologie napędzające rozwój ludzkości. Tymczasem, to właśnie na NASDAQ notowanych jest wiele przejrzystych i ambitnych firm dostarczających innowacyjnych rozwiązań. Trudno się zatem dziwić, że kapitał tak chętnie powraca do akcji technologicznych, które z natury są bardziej zmienne niż akcje banków czy spółek z sektora przemysłowego.

Porównanie historycznych cen NASDAQ oraz S&P 500

NASDAQ vs S&P 500 Porównanie wyceny historycznej. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Pomimo większej zmienności i ryzyka, indeks NASDAQ zazwyczaj zapewnia wyższą stopę zwrotu niż indeks S&P 500. Dlatego można powiedzieć, że niektórzy inwestorzy NASDAQ akceptują wyższą zmienność kosztem potencjalnie wyższych zysków. 

Z pewnością dobrym momentem do zainteresowania się handlem na indeksie NASDAQ są okresy paniki, które powodują silną wyprzedaż akcji spółek technologicznych. Wówczas duża liczba inwestorów kontrariańskich poszukujących odwrócenia trendu może zająć długie pozycje w oczekiwaniu na odbicie cen. Podobnie w przypadku euforii, gdy indeks znajduje się na historycznych szczytach, inwestorzy unikający ryzyka mogą szukać okresu słabości na rynkach światowych, aby licząc na spadki indeksu NASDAQ zająć krótkie pozycje.

Dobrym momentem do rozpoczęcia handlu na NASDAQ to czas, gdy największe spółki z indeksu ogłaszają swoje kwartalne lub roczne wyniki finansowe. Również wydarzenia na świecie, które mogą powodować dużą zmienność, takie jak posiedzenia FED, ważne spotkania polityczne lub różne kryzysy wojskowe to okresy wzmożonej zmienności indeksu NASDAQ, co wykorzystywane jest przez wielu inwestorów.

Jak zacząć inwestować w indeks NASDAQ (US100)?

Wykresy i flaga USAIndeks NASDAQ jest dostępny na naszej platformie transakcyjnej xStation i możesz wykorzystać jego zmienność, zawierając transakcje CFD (kontrakt na różnice kursowe) na instrumencie US100 wykorzystując jednocześnie potencjał dźwigni finansowej. 

Handlując na indeksie NASDAQ możesz skorzystać z niestabilności rynku i otwierać pozycje podczas bardzo dynamicznych ruchów cen. Dźwignia finansowa jest bardzo ryzykowna, ale może zwielokrotnić zyski daytradera. Handel na NASDAQ jest przeznaczony dla aktywnych traderów, którzy nie mają problemu ze zmiennością cen.

Dzięki dźwigni 1:20, do otwarcia pozycji na indeksie NASDAQ potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości 5% wartości transakcji. Wykorzystując 1000 USD otworzysz więc pozycję o wartości 20 000 USD. Ze względu na wysoki poziom ryzyka związanego z lewarowanymi instrumentami CFD, potencjalny dochód z pozycji może być wysoki, ale potencjalna strata może być wyższa. Handel kontraktami CFD na indeksie NASDAQ (US100) daje inwestorom możliwość otwierania zarówno krótkich jak i długich pozycji. Dzięki temu inwestować można niezależnie od kierunku w jakim porusza się rynek.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat CFD oraz dźwigni finansowej, tutaj znajdziesz więcej informacji.

Jedyne opłaty, jakie ponosisz w przypadku takiego handlu, to spread (różnica między ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest bardzo wąski i w zależności od wielkości pozycji wynosić może nawet kilka centów. Punkty swapowe to natomiast koszty ponoszone przez brokera w celu sfinansowania pozycji lewarowanych; punkty swapowe są naliczane codziennie do otwartej pozycji na instrumencie US100.

Handlując kontraktami US100 można wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo szybkich ruchów cen. Dźwignia finansowa jest instrumentem wysokiego ryzyka i może powodować straty, ale jednocześnie może pomnożyć zyski daytradera.

Handel na US100 ma charakter spekulacyjny i jest przeznaczony dla aktywnych traderów, dla których liczą się tylko wahania cen. Ten rodzaj kontraktu jest umową finansową, która wypłaca różnicę w cenie rozliczeniowej pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. 

Handel online pozwala na rozpoczęcie inwestycji na indeksie NASDAQ bez wychodzenia z domu, z niskimi prowizjami i spreadami. Dzięki płynności obecnej na NASDAQ, możesz zamknąć swoją pozycję jednym kliknięciem myszy w dowolnym momencie, pod warunkiem że rynek jest otwarty. Dlatego właśnie handel kontraktami na indeks NASDAQ (US100) online ma tak wiele zalet i staje się  coraz bardziej popularny. 

Inwestycja w spółki notowane na NASDAQ

Handel na indeksach z wykorzystaniem dźwigni wiąże się oczywiście z wysokim ryzykiem, ale dobrze zajęte pozycje mogą przynieść bardzo wysokie zyski. Dla inwestorów, którzy nie są zbyt aktywni i preferują jedynie pasywne inwestowanie w indeks NASDAQ, oferujemy również fundusze ETF dające ekspozycję na amerykański indeks NASDAQ, takie jak iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQ.UK lub Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Więcej o inwestowaniu w ETF-y można przeczytać tutaj.

Oferujemy również akcje spółek notowanych na NASDAQ, w tym Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US czy Matterport MTTR.US oraz wielu innych spółek technologicznych.

Cena indeksu NASDAQ (US100)

Indeks NASDAQ jest znany jako bardzo zmienny instrument, a jego cena może w każdej chwili wykonać dynamiczny ruch. Z tego powodu, śledzenie notowań NASDAQ jest bardzo ważne dla inwestorów. W xStation dostarczamy notowania w czasie rzeczywistym dla kontraktów terminowych na indeks NASDAQ, oferując instrument US100.

Godziny handlu na NASDAQ (US100)

Wall Street i flagi USAJak wyglądają godziny handlu na NASDAQ (US100)? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel na US100 jest możliwy przez 5 dni w tygodniu od 00:05 CET do 23:00 CET z krótką przerwą między 22:15 CET a 22:30 CET od poniedziałku do czwartku oraz od 00:05 CET do 22:00 CET w piątek. Handel na US100 nie jest dostępny w weekendy na naszej platformie. Gdy rynek jest zamknięty, kurs US100 pozostaje statyczny. W pozostałych godzinach cena podlega ciągłym wahaniom.

rafineria, tors mężczyzny, zielone i czerwone ceny

Oczywiście najlepszym momentem na rozpoczęcie aktywnego handlu na US100 są okresy bardzo dużej zmienności, kiedy inwestorzy odczuwają skrajne emocje, a na rynek wchodzi duży wolumen. Kiedy na rynku panuje strach lub chciwość, wolumen indeksu NASDAQ wzrasta. Taka sytuacja jest dużą szansą dla lubiących ryzyko traderów, którzy wykorzystują dźwignię finansową, aby osiągać duże zyski z długich lub krótkich pozycji. 

Na wzrost poziomu strachu może mieć wpływ publikacja negatywnych wiadomości politycznych lub makroekonomicznych. Indeks NASDAQ jest jednym z najbardziej zmiennych instrumentów. Składa się on z amerykańskich spółek technologicznych, które mają tendencję do bycia bardzo zmiennymi i przyciągają duży kapitał spekulacyjny. Kiedy strach wzrasta i jest bezpośrednio związany z kwestiami makroekonomicznymi i politycznymi, np. informacjami o polityce monetarnej FED lub informacjami o globalnym konflikcie lub kryzysie politycznym, spółki technologiczne zaczynają spadać. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że technologia jest postrzegana jako ryzykowna inwestycja, a w momentach kryzysowych inwestorzy zamykają pozycje na ryzykownych aktywach. Czynniki te mogą wywoływać uczucie strachu u inwestorów, a to zawsze jest oznaką dużych ruchów na NASDAQ. Jednak ruchy cen NASDAQ w górę mogą być równie dynamiczne, gdy inwestorzy wierzą, że gospodarka się stabilizuje; czując się bezpiecznie, wracają do ryzykownych inwestycji.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język