Indeks NASDAQ - Jak inwestować w indeks NASDAQ (US 100)?

Tematy powiązane:
Czas czytania: 14 minut(y)

Interesują Cię inwestycje w nowe technologie i śledzenie nowych trendów w branżach technologicznych? Nadszedł czas, abyś zainteresował się indeksem NASDAQ (US100).

Indeks NASDAQ (US100) to jeden z najczęściej śledzonych przez inwestorów i analityków na całym świecie indeksów giełdowych, podobnie jak bardziej przemysłowe indeksy Dow Jones (US30) czy S&P 500 (US500). Ze względu na dużą liczbę spółek z sektora technologicznego, w tym młodych, będących w fazie dynamicznego rozwoju, NASDAQ bywa traktowany jako wskaźnik nastrojów inwestorów i ogólnej kondycji rynku technologicznego w Stanach Zjednoczonych. Indeks NASDAQ składa się bowiem ze 100 największych (stąd US100) publicznych spółek technologicznych na rynku amerykańskim. 

Indeks NASDAQ znany jest z swojej dużej zmienności i ruchów większych niż te wykonywane przez inne duże indeksy, takie jak Dow Jones czy S&P 500. Wynika to z faktu, że ryzykowne aktywa, takie jak akcje spółek technologicznych, charakteryzują się dużą zmiennością i przyciągają kapitał spekulacyjny. Ponadto, za kolejny czynnik powodujący taką dynamikę można uznać postępujący wzrost adopcji technologii na różnych kontynentach. Dlatego inwestowanie w indeks NASDAQ (US100) jest postrzegane jako ryzykowne, ale jednocześnie cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. W tym artykule dowiesz się, czym jest indeks NASDAQ, jak zacząć na nim handlować i kiedy jest najlepszy moment, aby zainteresować się handlem na NASDAQ (US100).

Co to jest indeks NASDAQ?

Nasdaq to druga co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, ustępująca jedynie New York Stock Exchange (NYSE). Na NASDAQ notowane są akcje gigantów technologicznych takich jak Apple, Google, Microsoft czy Amazon.  NASDAQ powstała w 1971 roku i od tego czasu liczba spółek notowanych na NASDAQ wzrosła do prawie 4000, a w grupie tej znajdziemy jedne z największych współczesnych korporacji. Wartość wszystkich tych spółek zmienia się oczywiście wraz z gospodarką światową, więc cena indeksu NASDAQ również ulega wahaniom. 

Nasdaq zapisał się w historii, gdy w 1971 roku zaprezentował ideę elektronicznej giełdy papierów wartościowych, która podbiła wyobraźnię wielu inwestorów. W tamtym czasie NASDAQ był pierwszą giełdą elektroniczną, która w przeciwieństwie do fizycznego parkietu giełdy nowojorskiej (NYSE), umożliwiała inwestorom kupno i sprzedaż za pośrednictwem elektronicznego systemu komputerowego. Z tego też powodu NASDAQ cieszy się reputacją innowacyjnego i prestiżowego ośrodka handlu, dlatego też wiele firm technologicznych decyduje się na przeniesienie notowań swoich akcji właśnie na NASDAQ.

Nazwa indeksu NASDAQ jest akronimem od National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Nawiązuje ona do początków, kiedy giełda została założona przez National Association of Securities Dealers (NASD), organizację która dała początek Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Jak działa indeks NASDAQ?

Indeks NASDAQ jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitalizacją. Wagi akcji w indeksie są oparte na ich kapitalizacji rynkowej, przy czym pewne zasady ograniczają wpływ największych komponentów. Podstawą jest więc zasada, że im większa kapitalizacja spółki, tym większy jej udział w indeksie NASDAQ, przy czym indeks ten nie obejmuje spółek z sektora finansowego.

NASDAQ stosuje rygorystyczne standardy, które muszą spełniać spółki, aby mogły zostać włączone do indeksu:

 • akcje notowane wyłącznie na giełdzie NASDAQ,
 • oferta publiczna spółki na rynku amerykańskim trwać musi przez co najmniej trzy miesiące,
 • średni dzienny wolumen obrotu to min. 200 000 akcji,
 • regularnie i starannie publikowane raporty roczne oraz kwartalne, 
 • brak wszczętego postępowania upadłościowego.

Skład indeksu NASDAQ (US100) zmienia się oczywiście w przypadku delistingu (przeniesienia notowań na inną giełdę, fuzji, przejęć, bankructw, wykluczenia z indeksu przez NASDAQ z powodu braku spełniania wymogów), ale indeks jest też pod koniec każdego roku rebalansowany. Giełda NASDAQ dokonuje wówczas przeglądu notowanych spółek, porównując je z innymi spoza indeksu, dokonuje ich reklasyfikacji i wprowadza korekty. 

Indeks NASDAQ może być również równoważony kwartalnie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach:

 • gdy jedna spółka warta jest co najmniej 24% całego indeksu lub,
 • gdy spółki o wadze przekraczającej 4,5% całego indeksu stanowią przynajmniej 48%jego wagi.

Indeks jest równoważony co roku, a po kwartalnym równoważeniu tylko wtedy, gdy: 

 • gdy wartość jednej spółki wynosi 15% indeksu lub,
 • gdy waga pięciu największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej przekracza 40% wagi indeksu NASDAQ.

Istnieją dwa filtry, które NASDAQ wykorzystuje do określania wartości rynkowej spółek na potrzeby corocznego przeglądu:

 • cena akcji z ostatniego dnia handlowego w październiku,
 • publicznie ogłoszona liczba akcji pozostających w obrocie w trakcie ostatniego dnia handlowego w listopadzie.

W indeksie pozostają te spółki, które podczas corocznego przeglądu znajdują się w pierwszej setce wszystkich spółek kwalifikujących się do udziału indeksie NASDAQ. 

Spółki na pozycjach 101-125 są zatrzymywane w indeksie tylko wtedy, gdy w poprzednim roku znajdowały się w pierwszej setce. Jeśli nie uda im się powrócić do pierwszej setki podczas corocznego przeglądu w następnym roku - są usuwane. Firmy, które nie znalazły się w pierwszej 125, są usuwane zawsze, niezależnie od ich pozycji w poprzednim roku.

Spółka wykreślana jest z indeksu  także wtedy, gdy jej waga przekracza 1/10 procent indeksu na koniec dwóch kolejnych miesięcy. Może to zatem nastąpić w dowolnym momencie. Spółki wykluczone z indeksu są zastępowane spółkami o najwyższej wartości rynkowej, które jeszcze nie weszły do indeksu. 

Przewidywanie tych zmian może prowadzić do zmian cen akcji spółek, których te zmiany dotyczą. Inwestorzy zazwyczaj bardzo pozytywnie reagują na wiadomość o przeniesieniu notowań spółki do indeksu NASDAQ.

NASDAQ zawsze publicznie ogłasza wszystkie zmiany w indeksie, niezależnie od czasu ich wystąpienia. Robi to za pośrednictwem komunikatów prasowych, publikowanych na co najmniej pięć dni roboczych przed zmianą.

Typy pozycji NASDAQ (US100)

Byk i niedźwiedź

Jeśli chcesz zacząć handlować indeksem NASDAQ, możesz zająć dwie pozycje: krótką lub długą. Należy pamiętać, że ważne wiadomości, które mogą mieć wpływ na zdrowie gospodarki, mają tendencję do zwiększania zmienności rynku, a indeks NASDAQ jest na nie bardzo wrażliwy. Pozycja, którą wybierzesz, będzie zatem zależeć od Twoich poglądów na ogólną kondycję gospodarki i kierunek rozwoju technologii. 

Długa pozycja na NASDAQ (US100)

Długie pozycje na indeksie NASDAQ są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje dobry nastrój, a inwestorzy czują się bezpiecznie lub w momentach, gdy pojawiają się okoliczności zewnętrzne, które mogą przywrócić pozytywne nastroje na rynku. Wtedy właśnie ruchy na indeksie NASDAQ mogą być szczególnie dynamiczne.

W takiej sytuacji, jeśli założysz, że gospodarka może doświadczyć poprawy nastrojów inwestorów w następstwie jakiegoś wydarzenia gospodarczego lub politycznego, możesz zająć długą pozycję na NASDAQ. Zazwyczaj inwestorzy lubiący ryzyko bardzo szybko wracają do swoich inwestycji, gdy na rynku znów pojawia się optymizm.

Jeśli nastroje na rynku rzeczywiście poprawią się, Twoje przewidywania będą prawidłowe i osiągniesz zysk, stawiając na wzrost cen indeksu NASDAQ. I odwrotnie, jeśli zająłbyś długą pozycję, a rynkiem kierowałyby negatywne nastroje, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniosłaby stratę.

Krótka pozycja na indeksie NASDAQ

Krótkie pozycje na indeksie NASDAQ są szczególnie popularne, gdy na rynku panuje strach i niepewność lub gdy istnieją okoliczności zewnętrzne, które mogą spowodować powrót negatywnych nastrojów.

W takiej sytuacji, jeśli zakładasz, że może nastąpić gwałtowne pogorszenie się nastrojów inwestorów po ogłoszeniu informacji gospodarczych lub politycznych, możesz zająć krótką pozycję na indeksie NASDAQ. W ten sposób można rozgrywać strategie handlowe dla konkretnych wydarzeń na świecie, które mogą zwiększyć lub znacznie zmniejszyć zmienność cen aktywów. 

Jeśli na rynku rzeczywiście panuje strach, Twoje przewidywania będą prawidłowe, a Ty osiągniesz zysk, stawiając na spadek ceny indeksu NASDAQ. I odwrotnie, jeśli zajmiesz krótką pozycję, a rynek nie będzie skory do spadku, Twoja pozycja prawdopodobnie przyniesie stratę.

Najlepszy moment na trading na NASDAQ (US100)

Indeks NASDAQ ma tendencję do znacznie większych ruchów niż inne indeksy amerykańskie ze względu na charakter spółek w nim notowanych. Są to głównie spółki technologiczne, z których część jest dopiero na drodze do rentowności, podobnie jak firmy takie jak Tesla czy Amazon, które są na tej drodze od wielu lat. Z tego powodu w okresach paniki lub niestabilnej sytuacji na świecie inwestorzy zazwyczaj na jakiś czas porzucają ryzykowne aktywa i zwracają się ku bardziej stabilnym inwestycjom lub gotówce. 

Indeks ten jest jednak podatny na bardzo dynamiczne odbicia cen, gdy na rynek powracają pozytywne nastroje. Można to przypisać czynnikom makroekonomicznym, które powodują, że inwestorzy wracają do inwestowania w technologie napędzające rozwój ludzkości. Tymczasem, to właśnie na NASDAQ notowanych jest wiele przejrzystych i ambitnych firm dostarczających innowacyjnych rozwiązań. Trudno się zatem dziwić, że kapitał tak chętnie powraca do akcji technologicznych, które z natury są bardziej zmienne niż akcje banków czy spółek z sektora przemysłowego.

Porównanie historycznych cen NASDAQ oraz S&P 500

NASDAQ vs S&P 500 Porównanie wyceny historycznej. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Pomimo większej zmienności i ryzyka, indeks NASDAQ zazwyczaj zapewnia wyższą stopę zwrotu niż indeks S&P 500. Dlatego można powiedzieć, że niektórzy inwestorzy NASDAQ akceptują wyższą zmienność kosztem potencjalnie wyższych zysków. 

Z pewnością dobrym momentem do zainteresowania się handlem na indeksie NASDAQ są okresy paniki, które powodują silną wyprzedaż akcji spółek technologicznych. Wówczas duża liczba inwestorów kontrariańskich poszukujących odwrócenia trendu może zająć długie pozycje w oczekiwaniu na odbicie cen. Podobnie w przypadku euforii, gdy indeks znajduje się na historycznych szczytach, inwestorzy unikający ryzyka mogą szukać okresu słabości na rynkach światowych, aby licząc na spadki indeksu NASDAQ zająć krótkie pozycje.

Dobrym momentem do rozpoczęcia handlu na NASDAQ to czas, gdy największe spółki z indeksu ogłaszają swoje kwartalne lub roczne wyniki finansowe. Również wydarzenia na świecie, które mogą powodować dużą zmienność, takie jak posiedzenia FED, ważne spotkania polityczne lub różne kryzysy wojskowe to okresy wzmożonej zmienności indeksu NASDAQ, co wykorzystywane jest przez wielu inwestorów.

Jak zacząć inwestować w indeks NASDAQ (US100)?

Wykresy i flaga USAIndeks NASDAQ jest dostępny na naszej platformie transakcyjnej xStation i możesz wykorzystać jego zmienność, zawierając transakcje CFD (kontrakt na różnice kursowe) na instrumencie US100 wykorzystując jednocześnie potencjał dźwigni finansowej. 

Handlując na indeksie NASDAQ możesz skorzystać z niestabilności rynku i otwierać pozycje podczas bardzo dynamicznych ruchów cen. Dźwignia finansowa jest bardzo ryzykowna, ale może zwielokrotnić zyski daytradera. Handel na NASDAQ jest przeznaczony dla aktywnych traderów, którzy nie mają problemu ze zmiennością cen.

Dzięki dźwigni 1:20, do otwarcia pozycji na indeksie NASDAQ potrzebny jest depozyt zabezpieczający w wysokości 5% wartości transakcji. Wykorzystując 1000 USD otworzysz więc pozycję o wartości 20 000 USD. Ze względu na wysoki poziom ryzyka związanego z lewarowanymi instrumentami CFD, potencjalny dochód z pozycji może być wysoki, ale potencjalna strata może być wyższa. Handel kontraktami CFD na indeksie NASDAQ (US100) daje inwestorom możliwość otwierania zarówno krótkich jak i długich pozycji. Dzięki temu inwestować można niezależnie od kierunku w jakim porusza się rynek.

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat CFD oraz dźwigni finansowej, tutaj znajdziesz więcej informacji.

Jedyne opłaty, jakie ponosisz w przypadku takiego handlu, to spread (różnica między ceną kupna ASK a ceną sprzedaży BID) oraz punkty swapowe. Spread jest bardzo wąski i w zależności od wielkości pozycji wynosić może nawet kilka centów. Punkty swapowe to natomiast koszty ponoszone przez brokera w celu sfinansowania pozycji lewarowanych; punkty swapowe są naliczane codziennie do otwartej pozycji na instrumencie US100.

Handlując kontraktami US100 można wykorzystać zmienność rynku i otwierać pozycje podczas bardzo szybkich ruchów cen. Dźwignia finansowa jest instrumentem wysokiego ryzyka i może powodować straty, ale jednocześnie może pomnożyć zyski daytradera.

Handel na US100 ma charakter spekulacyjny i jest przeznaczony dla aktywnych traderów, dla których liczą się tylko wahania cen. Ten rodzaj kontraktu jest umową finansową, która wypłaca różnicę w cenie rozliczeniowej pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia, bez fizycznej dostawy instrumentu bazowego. 

Handel online pozwala na rozpoczęcie inwestycji na indeksie NASDAQ bez wychodzenia z domu, z niskimi prowizjami i spreadami. Dzięki płynności obecnej na NASDAQ, możesz zamknąć swoją pozycję jednym kliknięciem myszy w dowolnym momencie, pod warunkiem że rynek jest otwarty. Dlatego właśnie handel kontraktami na indeks NASDAQ (US100) online ma tak wiele zalet i staje się  coraz bardziej popularny. 

Inwestycja w spółki notowane na NASDAQ

Handel na indeksach z wykorzystaniem dźwigni wiąże się oczywiście z wysokim ryzykiem, ale dobrze zajęte pozycje mogą przynieść bardzo wysokie zyski. Dla inwestorów, którzy nie są zbyt aktywni i preferują jedynie pasywne inwestowanie w indeks NASDAQ, oferujemy również fundusze ETF dające ekspozycję na amerykański indeks NASDAQ, takie jak iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQ.UK lub Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Więcej o inwestowaniu w ETF-y można przeczytać tutaj.

Oferujemy również akcje spółek notowanych na NASDAQ, w tym Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US czy Matterport MTTR.US oraz wielu innych spółek technologicznych.

Cena indeksu NASDAQ (US100)

Indeks NASDAQ jest znany jako bardzo zmienny instrument, a jego cena może w każdej chwili wykonać dynamiczny ruch. Z tego powodu, śledzenie notowań NASDAQ jest bardzo ważne dla inwestorów. W xStation dostarczamy notowania w czasie rzeczywistym dla kontraktów terminowych na indeks NASDAQ, oferując instrument US100.

Godziny handlu na NASDAQ (US100)

Wall Street i flagi USAJak wyglądają godziny handlu na NASDAQ (US100)? Ta informacja jest szczególnie ważna dla day traderów. Handel na US100 jest możliwy przez 5 dni w tygodniu od 00:05 CET do 23:00 CET z krótką przerwą między 22:15 CET a 22:30 CET od poniedziałku do czwartku oraz od 00:05 CET do 22:00 CET w piątek. Handel na US100 nie jest dostępny w weekendy na naszej platformie. Gdy rynek jest zamknięty, kurs US100 pozostaje statyczny. W pozostałych godzinach cena podlega ciągłym wahaniom.

rafineria, tors mężczyzny, zielone i czerwone ceny

Oczywiście najlepszym momentem na rozpoczęcie aktywnego handlu na US100 są okresy bardzo dużej zmienności, kiedy inwestorzy odczuwają skrajne emocje, a na rynek wchodzi duży wolumen. Kiedy na rynku panuje strach lub chciwość, wolumen indeksu NASDAQ wzrasta. Taka sytuacja jest dużą szansą dla lubiących ryzyko traderów, którzy wykorzystują dźwignię finansową, aby osiągać duże zyski z długich lub krótkich pozycji. 

Na wzrost poziomu strachu może mieć wpływ publikacja negatywnych wiadomości politycznych lub makroekonomicznych. Indeks NASDAQ jest jednym z najbardziej zmiennych instrumentów. Składa się on z amerykańskich spółek technologicznych, które mają tendencję do bycia bardzo zmiennymi i przyciągają duży kapitał spekulacyjny. Kiedy strach wzrasta i jest bezpośrednio związany z kwestiami makroekonomicznymi i politycznymi, np. informacjami o polityce monetarnej FED lub informacjami o globalnym konflikcie lub kryzysie politycznym, spółki technologiczne zaczynają spadać. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że technologia jest postrzegana jako ryzykowna inwestycja, a w momentach kryzysowych inwestorzy zamykają pozycje na ryzykownych aktywach. Czynniki te mogą wywoływać uczucie strachu u inwestorów, a to zawsze jest oznaką dużych ruchów na NASDAQ. Jednak ruchy cen NASDAQ w górę mogą być równie dynamiczne, gdy inwestorzy wierzą, że gospodarka się stabilizuje; czując się bezpiecznie, wracają do ryzykownych inwestycji.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Autor

Eryk Szmyd

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata