Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach obecnej ceny Aluminium notowanej na rynku zorganizowanym.