Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na bawełnę notowanego na rynku zorganizowanym.

Wiadomości rynkowe

15 maja 2019

Przegląd surowcowy - Bawełna, Kakao, Złoto, Soja (15.05.19)

Otwórz Konto lub zaloguj się
aby uzyskać dostęp do wszystkich wiadomości

LOGIN Otwórz konto
Więcej wiadomości