Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument którego cena oparta jest na notowaniach kontraktu na prawa do emisji CO2 notowanego na rynku zorganizowanym.