Nazwa firmy

Opis instrumentu

Instrument CFD oparty o ceny kontraktu futures na prawa do emisji CO2 notowanego na giełdzie ICE.