Fundamentálna analýza (definície)

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Makroekonomické údaje – údaje týkajúce sa výkonnosti hospodárstva ako celku. Môžu sa týkať hospodárskeho rastu (napr. správy o HDP), zamestnanosti (napr. miera nezamestnanosti) alebo inflácie (napr. správy o CPI). Zvyčajne ich pripravujú a zverejňujú národné štatistické úrady a iné štátne inštitúcie, napríklad americký úrad pre sčítanie ľudu alebo americký úrad pre štatistiku práce. 
   
 • Inflácia – predstavuje zmeny cien za určité časové obdobie. Ak dochádza k rastu priemernej cenovej hladiny, kúpna sila danej meny klesá. V dôsledku toho sa zvyšuje všeobecná úroveň cien tovarov a služieb. Opakom inflácie je deflácia – scenár, keď ceny v ekonomike všeobecne klesajú. 
   
 • Nezamestnanosť – pojem, ktorý označuje osoby, ktoré sú zamestnateľné a aktívne si hľadajú prácu, ale v súčasnosti si ju nemôžu nájsť. Často sa meria pomocou miery nezamestnanosti (vydelením počtu nezamestnaných osôb celkovým počtom pracujúcich osôb). 
   
 • NFP (Non-farm payrolls) – kľúčová správa o trhu práce v Spojených štátoch, ktorá sa zverejňuje každý mesiac, zvyčajne v prvý piatok v mesiaci. Hlavný údaj vyjadruje počet vytvorených alebo zaniknutých pracovných miest v ekonomike USA (okrem poľnohospodárstva) za posledný mesiac. Správa má pre trhy veľký význam, pretože ukazuje výkonnosť najväčšej svetovej ekonomiky.
   
 • HDP – skratka pre hrubý domáci produkt, ktorý vyjadruje peňažnú hodnotu konečných tovarov a služieb (tých, ktoré kupuje konečný užívateľ) vyrobených v krajine za určité časové obdobie, zvyčajne za štvrťrok alebo rok. Začal sa bežne používať ako referenčný ukazovateľ stavu hospodárstva (národného alebo svetového).
   
 • Úroková miera – vo všeobecnosti je to suma, ktorá sa účtuje za požičanie peňazí – percento z celkovej sumy úveru. Pokiaľ ide o finančné trhy, kľúčové referenčné úrokové sadzby stanovujú centrálne banky. To ovplyvňuje hospodársky rast, infláciu a silu miestnej meny. 
   
 • Jastraby a holubice – výrazy označujúce preferovanú menovú politiku určitých ľudí, zvyčajne v súvislosti s centrálnymi bankármi. Jastraby uprednostňujú prísnu politiku (napr. vyššie úrokové sadzby) s cieľom udržať infláciu pod kontrolou. Na druhej strane holubice volia expanzívnu menovú politiku (napr. nižšie úrokové sadzby alebo QE), teda opatrenia, ktoré majú podporiť ekonomiku. 
   
 • Makroekonomický kalendár – kalendár, ktorý obsahuje ekonomické správy, ktoré sú z pohľadu investorov a obchodníkov kľúčové. Intradenní obchodníci sa zvyčajne zameriavajú na nasledujúci deň, a teda hľadajú najdôležitejšie udalosti počas nadchádzajúceho obchodného dňa. Najdôležitejšie ekonomické správy sú zvyčajne označené tromi bodkami/hviezdičkami – takéto správy často „hýbu” trhmi. 
   
 • Centrálna banka – finančná inštitúcia, ktorá je zodpovedná za dohľad nad menovým systémom a vykonávaním menovej politiky. Väčšina centrálnych bánk má stanovené ciele, napríklad udržiavanie stabilných cien alebo dosahovanie maximálnej zamestnanosti. Na dosiahnutie svojich cieľov centrálna banka uvoľňuje alebo sprísňuje ponuku peňazí a dostupnosť úverov (napr. mechanizmus úrokových sadzieb) alebo stanovuje požiadavky na bankový sektor. 
   
 • ECB – Európska centrálna banka. Centrálna banka 19 krajín Európskej únie, ktoré používajú euro. Jej hlavným cieľom je udržiavať cenovú stabilitu. Banka má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Súčasnou prezidentkou ECB je Christine Lagarde. 
   
 • Fed – Federálny rezervný systém. Centrálna banka Spojených štátov. Medzi jej hlavné ciele patrí: stabilizácia cien, maximalizácia zamestnanosti a riadenia dlhodobých úrokových sadzieb. Federálny rezervný systém sa skladá z 12 federálnych rezervných bánk. Súčasným predsedom Fedu je Jerome Powell. 
   
 • FOMC –Federal Open Market Committee. Orgán Federálneho rezervného systému, ktorý rozhoduje o menovej politike. Skladá sa z 12 členov. FOMC plánuje osem zasadnutí ročne, ale v prípade potreby môže usporiadať aj neplánované zasadnutia. Po každom zasadaní sa vydáva programové vyhlásenie. V tomto dokumente sú zhrnuté hospodárske vyhliadky výboru a rozhodnutia prijaté počas zasadania. 
   
 • BoJ – Bank of Japan. Japonská centrálna banka, ktorá okrem iných činností zodpovedá za vydávanie japonskej meny (jenu – JPY) a za vykonávanie menovej politiky. Na čele banky stojí guvernér Haruhiko Kuroda. 
   
 • BoE – Bank of England. Centrálna banka Spojeného kráľovstva. Vydáva menu (libra šterlingov – GBP) a dohliada na menovú politiku. Súčasným guvernérom BoE je Andrew Bailey. 
   
 • RBA – Reserve Bank of Australia (Austrálska rezervná banka). Centrálna banka Austrálie. Jej úlohou je prispievať k stabilite meny (austrálskeho dolára – AUD), plnej zamestnanosti, k hospodárskej prosperite a blahobytu Austrálčanov. Súčasným guvernérom RBA je Philip Lowe.
   

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Fundamentálna analýza otázky: