Hedging

  • Hedging (hedžing) je metóda riadenia rizika na účte založená na znížení rizika pri veľkých výkyvoch na trhu.
  • Obchodník otvára opačnú pozíciu, než ktorú má aktuálne v trhu.

Hedging môže byť využitý ako zaistenie pre obchodníka, ktorý má obavy z potenciálnych veľkých pohybov trhu.
 

Príklad

Uvedieme si príklad. Vezmeme si teoretickú situáciu, kedy má obchodník dlhú pozíciu na inštrumente FTSE 100 (UK100) pred referendom v Británii o vystúpení z EÚ. Obchodník je znepokojený svojou dlhou pozíciou a myslí si, že existuje možnosť vystúpenie Británie z Európskej únie. To by mohlo mať vplyv na FTSE 100, ktorý by sa mohol výrazne prepadnúť. Obchodník sa rozhodne znížiť riziko otvorením krátkej pozície. Ak tak obchodník urobil a trh naozaj klesne, na pôvodnej dlhej pozícii má obchodník stratu a na novo otvorenej krátkej pozícii má zisk pokrývajúci stratu na dlhej pozícii. Platí to však len za predpokladu, že obchodník otvoril obe pozície o rovnakej veľkosti, tzv. plnohodnotný hedge (hedž). Výhoda plnohodnotného hedge je ochrana obchodníka pred stratou. Nevýhodou je nemožnosť dostať sa na pozícii do zisku v prípade, že cena podkladového aktíva sa pohne nami pôvodne predpokladaným smerom. Ak sa Británia rozhodne zostať v EÚ, všetok zisk na dlhej pozícii pre nás bude stratou na krátkej pozícii.

Plnohodnotný hedge je najzákladnejším typom riadenia rizika, avšak obchodníci majú tendenciu diverzifikovať svoje prostriedky medzi inštrumenty, ktoré spolu navzájom nekorelujú. Tým vykonávajú hedge pomocou diverzifikácie. Pre príklad si predstavte, že obchodník má pozíciu na trhu S&P 500 (US500) a zároveň ďalšiu pozíciu na zlate (GOLD). Tým nám nastala zaujímavá situácia. Ak sa ekonomická situácia v USA bude zlepšovať, pravdepodobne budeme zarábať na dlhej pozícii na trhu S&P 500. Ak by sa ekonomike príliš nedarilo, teoreticky by mala zarábať naša dlhá pozícia na zlate. Zlato je celkovo vnímané ako bezpečný prístav a priťahuje pozornosť pri zvýšenej averzii k riziku.