Je XTB regulovaná?

-    XTB je svetový broker s pobočkami v 11 krajinách.
-    Jedným z hlavných cieľov XTB je transparentnosť.
-    Skupina XTB je autorizovaná a regulovaná v nasledujúcich krajinách týmito regulačnými orgánmi:

Krajina

Regulačný orgán

Slovensko

Národná banka Slovenska

Česká republika

Česká národní banka

Veľká Británia

FCA

Poľsko

KNF

Francúzsko

ACP

Španielsko

CNMV

Portugalsko

CMVM

Turecko

CMB

Rumunsko

ASF

Uruguaj

Uruguajská centrálna banka