Ochrana klientskych prostriedkov

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ochrana Vašich peňazí
➔    Všetky klientske prostriedky sú držané na oddelenom (segregovanom) účte v súlade s regulačnými predpismi, aby bolo zaistené, že sú chránené
➔    Vaše prostriedky sú držané na účte, ktorý je vyčlenený od vlastných zdrojov XTB
➔    Vaše prostriedky sú chránené garančným fondom do výšky 22 000 EUR v prípade našej insolventnosti

Čo znamená segregácia?
Segregované klientske prostriedky sú držané úplne oddelene od vlastných zdrojov XTB a zaisťuje sa tak v prípade nepravdepodobného úpadku spoločnosti, že budú klientske prostriedky vrátené klientom namiesto toho, aby boli tieto prostriedky považované za aktíva XTB a použité na financovanie napr. dlhov alebo vyplácanie veriteľov. 

Garančný fond a na čo má obchodník nárok?
Vklady klientov sú zaistené systémom kompenzácie v súlade s požiadavkami poľského zákona o Obchodovaní s finančnými inštrumentmi zo dňa 29. júla 2005. 
Prostriedky sú vymáhateľné klientom v Štátnom depozitári cenných papierov v Poľskej republike v nasledujúcich prípadoch: 
1) vyhlásenia konkurzu maklérskej spoločnosti, 
2) právoplatného oddialenia vyhlásenia konkurzu z dôvodov nedostatočného krytia procesných nákladov, 
3) rozhodnutia príslušného regulačného orgánu vykonávajúceho dohľad nad finančným trhom o finančnej neschopnosti maklérskej spoločnosti vyplácať pohľadávky investorov, pričom ich úhrada nie je možná v najbližšom období.

Systém kompenzácie zabezpečuje výplatu 100% finančných prostriedkov investorovi, znížených o pohľadávky maklérskej spoločnosti voči investorovi, do výšky hodnoty 3 000 EUR. V prípade, že táto suma je vyššia, investorovi bude uhradených 90% zostávajúcej čiastky. Horná hranica zabezpečenej čiastky garančným fondom je stanovená do konca r. 2017 na 22 000 EUR.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Regulácia otázky: