Akcie Adidas se po ukončení partnerství s Kanyem Westem propadly 📉

15:25 25. októbra 2022

Výrobce sportovní obuvi a oblečení Adidas (ADS.DE) oznámil, že ukončil marketingovou smlouvu s rapperem Kanyem Westem. Důvodem odstoupení Adidas od partnerství je série „antisemitských a rasistických“ příspěvků od rappera, který byl zablokován na Twitteru. Akcie společnosti od svého vrcholu v roce 2021 již ztratily téměř 70 %:

  • Adidas ukončil smlouvu s Ye, postupně vyřazuje svou produktovou řadu Yeezy a zastavuje veškeré financování značky spojené s image Kanye Westa;
  • Společnost odhaduje negativní krátkodobý dopad na celkový roční čistý příjem ve výši 250 milionů EUR.

Adidas zveřejní kvartální výsledky 9.11.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Akcie Adidas (ADS.DE), interval W1. Ve srovnání s americkou Nike (NKE.US) je výprodej akcií Adidas mnohem hlubší. Investoři se obávají krize v Číně, problémů dodavatelského řetězce a energetické krize, která by mohla podkopat marže společnosti. Společnost také tíží strašný sentiment přetrvávající na německém akciovém trhu. Odstoupení od smlouvy Ye je další ránou pro společnost. Podíváme-li se však na fundamentální stránku, akcie mohou vypadat stále atraktivněji pro dlouhodobé investory, kteří se spoléhají na fundamentální analýzu. Ukončení smlouvy s Ye bude mít pravděpodobně jen krátkodobý dopad na fungování německého giganta. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť