Akcie Adidas se po zveřejnění výhledu propadly o 10 %.

13:13 21. októbra 2022

Akcie Adidas (ADS.DE) se propadly o více než 10 %, protože výrobce oděvů snížil své celoroční finanční výhledy z důvodu slabší poptávky.

  • Německý výrobce sportovního zboží varoval, že neprodané zásoby se hromadí, protože spotřebitelská poptávka v Číně a na západních trzích oslabuje. Adidas také očekává, že jednorázové náklady spojené převážně s odchodem z operací v Rusku budou mít negativní dopad na jeho finance. Výkon společnosti také tíží reklamní krize kvůli spojenectví s rapperem a designérem Ye dříve známým jako Kanye West.
  • Čistý zisk z pokračujících operací ve čtvrtletí prudce klesl na 179 milionů EUR (175 milionů USD) ze 479 milionů EUR ve stejném období loňského roku. Provozní marže se ve čtvrtletí také propadla na 8,8 % z předchozích 11,7 %.
  • Čistý zisk z pokračujících operací by měl za rok dosáhnout přibližně 500 milionů EUR (489,4 milionu USD), oproti předchozímu cíli ve výši přibližně 1,3 miliardy EUR.
  • Prognóza společnosti pro rok 2022 klesla z optimistického růstu 11 až 13 % na začátku letošního roku na nyní středně jednociferné tempo. Společnost Adidas snížila svá očekávání ohledně letošní provozní marže na 4 % ze 7 %.
  • Společnost plánuje zavést program efektivity, který by měl v příštím roce kompenzovat vyšší náklady a vygenerovat zisk kolem 200 milionů eur.

Hlavní rival společnosti Adidas Nike Inc. v září také oznámil podobný nárůst zásob a varoval před stlačováním ziskových marží z výsledných slev a dalších clearingových aktivit nutných k výprodeji přebytečných zásob. Přesto má Adidas nižší poměr P/E ttm. Zdroj: Barchart

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Akcie Adidas (ADS.DE) klesly o téměř 70,0 % ze svých maxim z roku 2021. Tento měsíc cena klesla pod hlavní support na 113,60 EUR, což se shoduje s 78,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v říjnu 2014 a 200 SMA (červená čára). Pokud převládne současný sentiment, může se pohyb směrem dolů zrychlit směrem k místní podpoře na úrovni 77,40 EUR. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť