Akciové indexy se propadají, Philip Morris po výsledcích vzrostl

18:42 29. septembra 2022

Negativní sentiment se na evropské trhy vrátil po včerejší úspěšné seanci zejména kvůli zveřejnění údajů o německé inflaci. Meziroční růst cen dosáhl v srpnu na 10 %, což bylo nad odhady trhu, který počítal s 9,4% nárůstem. Nová data vyvinula tlak na německý blue chip index DAX (DE30), který během dnešní seance odepsal 1,71 % a uzavřel na 11 975 bodech. Nejztrátovějším evropským indexem byl pražský PX index (CZKCASH), který uzavřel o 2,67 % níže na 1 114,34 bodech.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kurzy indexu pražské burzy a akcií po uzavření čtvrteční seance. Nejvýkonnějším titulem byl Philip Morris (TABAK.CZ). Zdroj: Bloomberg

Nejvýkonnějším titulem pražšké burzy byl Philip Morris Česká republika (TABAK.CZ), který dnes zveřejnil své výsledky hospodaření za 1. pololetí letošního roku. Společnost vykázala tržby ve výši 9,81 mld. korun, což bylo o 10,4 % více než loni. Čistý zisk pak meziročně vzrostl o 5,8 % na 1,83 mld. Kč. Philip Morris v letošním roce vyplatí dividendu ve výši 1310 Kč na akcii. Výplatní poměr činí mírně přes 100 %. Dividendový výnos k dnešnímu dni dosahuje přibližně 8 %. Největší ztrátu si připsala Kofola (KOFOL.CZ), která se dnes obchodovala poprvé bez nároku na dividendu a obchodní seanci uzavřela na 249 Kč za akcii.  


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta