Alphabet získává 5 % díky plánu AI v Google Workspace 🔌

19:24 16. marca 2023

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US) rostou, protože společnost zavádí umělou inteligenci do služby Google Workspace. Dříve trh považoval společnost za "poraženého" v závodě s Microsoftem v segmentu umělé inteligence. Dnes akcie vzrostly o více než 4 %:

  • Neúspěšná prezentace chatbota Google Bard stála Alphabet odliv tržní kapitalizace ve výši 100 miliard USD a největší výprodej od roku 2008. Dnes se však trhu podařilo velkou část tohoto pohybu obnovit a společnost zůstává jedním z průkopníků AI mezi technologickými společnostmi ze Silicon Valley.
  • Společnost oznámila, že generativní umělá inteligence bude součástí sady aplikací Workspace (Google Meets, Google Sheets a Google Docs), přesné datum vydání však neuvedla a naznačila, že na ní bude pracovat ještě letos. Trh přijal tuto informaci pozitivně.
  • Google chce s pomocí umělé inteligence přimět uživatele, aby s pomocí firemních apllikací pracovali efektivněji a rychleji. O tom, zda budou změny navržené v aplikaci Workspace pomocí AI realizovány, budou mít rozhodující slovo uživatelé.

Nadvláda společnosti Google

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zprávy o Chat GPT stále vyvolávají velký rozruch kolem investice Microsoftu (MSFT.US) do OpenAI (10 miliard dolarů). V listopadu 2022 společnost zpřístupnila svého chatbota veřejnosti. Microsoft tuto technologii integroval do vyhledávače Bing a OpenAI včera představil novou verzi produktu, tedy GPT-4, což přispělo k růstu akcií Microsoftu. 

Navzdory implementaci umělé inteligence do vyhledávače Bing se podíl vyhledávače Google od listopadu dokonce mírně zvýšil, takže spekulace o ztrátě podílu na trhu jsou stále jen spekulacemi. Na Google připadá téměř 90 % internetového vyhledávání a šikovná implementace AI může zvýšit jeho konkurenční výhodu. I když se technologicky bude od svých konkurentů (např. Bing) odlišovat, důležitý zůstává tzv. síťový efekt a Metcalfeho zákon, které stále určují dominantní postavení Googlu.

Katalyzátory sentimentu

Tržní spekulace naznačují, že tváří v tvář válce o umělou inteligenci s Microsoftem je situace současného generálního ředitele ,Sundara Pichaie nejistá, protože zakladatelé Googlu Larry Page a Sergey Brin přebírají ve společnosti stále aktivnější roli. Trh by mohl velmi pozitivně přijmout návrat zakladatelů do nejvyššího vedení společnosti. Potenciální krátkodobou hrozbou pro BigTech (zejména Google) je žaloba Reynalda Gonzaleze na Google, která by v případě výhry mohla vyvolat lavinu soudních sporů a mnohamiliardových nároků na náhradu škody.

Akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US), interval D1. Cena se vydala směrem vzhůru a prolomila hladinu odporu 100 USD. Nyní se nejsilnější rezistence nachází na úrovni SMA200 (červená linie), kde můžeme vidět také 23,6 Fibonacciho retracement vzestupné vlny započaté v listopadu 2022. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť