Altcoinová sezóna? Cardano získava viac ako 23 % 📈

18:06 8. decembra 2023

Na trhu kryptomien pozorujeme ďalšiu vlnu nárastu. Tentoraz začal kapitál jednoznačne prúdiť z Bitcoinu do menších projektov. Prvé signály sme mohli zaznamenať už vo včerajšej seanse, keď Ethereum posilnilo o viac ako 6 % a prekonalo hranicu 2300 dolárov. Dnes nárasty na Ethereu pokračujú, pričom druhá najväčšia kryptomena získala 2360 dolárov. Na trhu je tiež badateľný prílev kapitálu do altcoinov. Menšie projekty sa svojou kapitalizáciou blížia ku kľúčovej úrovni (Total3) 450 miliárd dolárov, čím zaznamenávajú v tomto roku 50 % nárast. Vzhľadom na nedávny dynamický nárast Bitcoinu môže súčasná situácia na trhu v najbližších týždňoch zvýhodňovať menšie projekty.

Pozornosť investorov dnes púta najmä Cardano, ktoré získava viac ako 23 %, a to aj napriek pomerne zmiešaným údajom o On-Chaine tohto projektu.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Údaje On-Chain pre Cardano naznačujú, že nákupy kryptomeny sú poháňané najmä akumuláciou malých investorov, zatiaľ čo väčší investori od septembra tohto roka systematicky znižujú svoju expozíciu. Zdroj: Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat, Eurostat: Santiment

Dnes Cardano získava viac ako 23 % a je jedným z najvýkonnejších altcoinov zo zoznamu top 50. Kryptomena prvýkrát od roku 2021 prekonala konvergenciu 50-, 100- a 200-týždňových exponenciálnych kĺzavých priemerov.

Zdroj: xStation


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta