Apple, Amazon, Intel - co očekávat od výsledků?

14:36 27. októbra 2022

Amazon (AMZN.US) - výsledky po uzavření trhu

Očekávání trhu:

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Očekávaný zisk na akcii (EPS): $0.24

Očekávané tržby: 128,05 miliardy USD

 • Navzdory nejistému výhledu ekonomiky a důkazům o poklesu spotřebitelských výdajů Amazonu nadále rostou tržby. Předpokládaný dvouciferný růst tržeb v tomto čtvrtletí bude více než dvojnásobný oproti předchozím dvěma čtvrtletím. Částečně je to způsobeno tím, že toto čtvrtletí bude snazší, protože obtížné srovnávací údaje vyplývající z pandemického boomu poptávky začnou polevovat, což povede k rychlejšímu růstu tržeb a plynulejšímu poklesu zisku.
 • Dalším důvodem rychlejšího růstu je skutečnost, že prodeje v rámci Prime Day probíhaly ve třetím čtvrtletí, zatímco loni se uskutečnily ve druhém. Očekává se, že to přispěje k 8,1% nárůstu tržeb z hlavní činnosti elektronického obchodování a 17% nárůstu tržeb z řady služeb, které společnost poskytuje prodejcům třetích stran na své platformě.
 • Očekává se, že předplatitelské služby založené na službě Prime zůstanou silné, přičemž Wall Street předpovídá 13% růst tržeb v tomto čtvrtletí.

Apple (AAPL.US) - výsledky po uzavření trhu

Očekávání trhu:

Očekávaný zisk na akcii (EPS): $1.27

Očekávané tržby: 88,79 miliardy USD

 • Nejdůležitějšími novými informacemi budou veškeré podrobnosti o prodeji iPhonu 14.
 • Mnozí investoři budou sledovat, zda nejnovější iPhony společnosti Apple, které se začaly prodávat na konci čtvrtletí, mají vzestupnou tendenci, nebo zda globální makroekonomické podmínky konečně začaly doléhat na trh se špičkovou elektronikou.
 • V červenci finanční ředitel společnosti Apple Luca Maestri uvedl, že růst tržeb v září bude vyšší než 2% meziroční růst ve třetím čtvrtletí.
 • Maestri také varoval investory, že ačkoli vysoce maržový byznys se službami bude nadále růst, jeho tempo růstu se zpomalí z 12 % v červnovém čtvrtletí s odkazem na silný dolar a ekonomické faktory.

Intel (INTC.US) - po uzavření trhu

Očekávání trhu:

Očekávaný zisk na akcii (EPS): $0.34

Očekávané tržby: 15,49 miliardy USD

 • V uplynulém roce se Intel - stejně jako ostatní čipové společnosti - potýkal s omezením dodávek v důsledku celosvětového nedostatku čipů. Nyní se však přidal tlak inflace a prudce klesající ekonomická aktivita, které snížily výhled globální poptávky po osobních počítačích a tabletech.
 • Není překvapením, že Intel opět vykáže 21% meziroční pokles tržeb ve svém hlavním segmentu Client Computing - který vyrábí operační systémy a hardware pro podporu osobních počítačů.
 • Očekává se, že druhý největší prodejní segment společnosti, Data Center - který vytváří platformy pro výpočetní, úložné a síťové funkce - také zaznamená 16% meziroční pokles tržeb, protože ekonomika a problémy s exekutivou ovlivňují prodeje.
 • Ve druhém čtvrtletí Intel předpověděl, že oslabování bude pokračovat, protože konkurence v oblasti čipů se zvyšuje a společnost ztrácí podíl na trhu ve prospěch společností Advanced Micro Devices a Nvidia. Společnost Apple také uvádí na trh vlastní čip M1, který by mohl ohrozit špičkové centrální procesory (CPU).

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť