Bitcoin pridáva mierne zisky, pretože adopcia blockchainu pokračuje 🔎

12:41 19. septembra 2023

Kryptomeny dnes pokračujú v raste na vlne ďalších správ o prijatí technológie blockchain medzi finančnými inštitúciami, rastúcom dlhu v USA a nadchádzajúcich reguláciách. Bitcoin získava 2 % a obchoduje sa okolo 27 300 USD, zatiaľ čo Ethereum získava 1,0 % a obchoduje sa okolo 1 650 USD.

  • Citigroup, ktorá spravuje aktíva klientov v hodnote 759 miliárd dolárov, oznámila plány na spustenie služby nazvanej „Citi Token Services“ vytvorené pre inštitúcie. Cieľom služby je uľahčiť a urýchliť cezhraničné transakcie a operácie súvisiace s financovaním obchodu. Citigroup chce na tento účel využiť súkromný blockchain, namiesto už existujúcich sietí, ako je Bitcoin alebo Ethereum. To však dokazuje postupné zavádzanie tejto technológie. V pilotnom projekte predchádzajúcom tejto premiére banka v spolupráci s Maersk úspešne vyvinula digitálny ekvivalent bankových záruk, ktorý preukázal potenciál okamžitých platieb a programovateľných tokenizovaných prevodov.
  • Japonská vláda podľa včerajších správ uvoľní predpisy o financovaní start-upov. Keď štartupy dostanú investície z investičných fondov, budú môcť prevádzať kryptografické aktíva (virtuálne meny) namiesto akcií atď.
  • 14. septembra sa Deutsche Bank spojila so švajčiarskou kryptografickou firmou Taurus, aby poskytovala služby ukladania kryptomien a tokenizovaných aktív pre inštitucionálnych klientov, oznámil Taurus vo štvrtkovom vyhlásení.
  • 18. septembra oznámila Blockchain Capital Group dva nové fondy v celkovej výške 580 miliárd USD na investície do infraštruktúry, blockchainových hier a DeFi. Fondy zahŕňajú 380 miliónov dolárov na investície v ranej fáze a 200 miliónov dolárov na „fond nových príležitostí“.
  • Google Cloud taktiež plánuje nasadenie špecializovaných produktov pre decentralizované financie. Rishi Ramchandani, vedúci Web3 pre ázijsko-pacifický región v spoločnosti Google, v rozhovore povedal, že rýchly nárast dopytu si vyžaduje vývoj prispôsobeného produktového balíčka Web3.

Pri pohľade na D1 graf bitcoinu sa cena vymanila z konsolidácie, v ktorej bola od polovice augusta. Ak si býci udržia kúpnu silu, ďalšia úroveň odporu by mohla byť 28 100-28 400 USD. Je potrebné poznamenať, že sa stále nachádzame v období akumulácie na trhu s kryptomenami a nad trhom stále visí niekoľko významných problémov, ktoré môžu dynamicky tlačiť cenu na nové minimá.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť