Bitcoin se snaží udržet úroveň 23 000 USD

15:57 4. augusta 2022

Kryptoměny se snaží si udržet svůj vzestupný trend:

  • Bitcoin se usadil zpět pod 23 000 USD, Ethereum se obchoduje nad 1 600 USD. Altcoiny vůči BTC posilují. Rekordní růst zaznamenává proti králi kryptoměn BinanceCoin, což je hlavní coin směnárny Binance. Nicméně nárůst kryptoměny chytil zřetelnou dušnost
  • Vývojáři Etherea nyní začínají s klíčovým testem sítě Goerli, od které se očekává, že přinese zářijový přechod na verzi 2.0. Na počátku práce vývojářů zaznamenáváme pokles rizikového sentimentu, přičemž investory nejvíce děsí informace o dalších chybách a zpoždění přechodu na Proof of Stake
  • Blockchain Solany byl napaden hacekry. Cílem útoku se stalo asi 7767 peněženek, přičemž byla zaznamenána ztráta téměř 8 milionů USD. Výsledkem je, že se cena Solany propadla pod 40 USD. Společnost OtterSec, která se zabývá kybernetickou bezpečností upozornila, že ecosystém Etherea se může stát taktéž rizikovým, protože tzv. privátní klíče od peněženek se mohou dostat do rukou hackerů. Vývojáři Solana Labs, Phantoms a Slope pracují na vysledování zdroje problému. Trh očekává vyjádření k této záležitosti v horizontu několika dní, což by mohlo zvýšit volatilitu SOL
  • Michael Saylor, CEO Microstrategy, který je známý pro své růstové predikce valuací kryproměnového trhu, rezignoval na svou pozici. Společnost, kterou vedl, je známá agresivní akumulací Bitcoinu. Elon Musk na tuto zprávu reagoval skrze sociální sítě kriticky

Data Coinglass potvrzují, že býcí, kteří drželi dlouhé pozice na ETH, se stáhli zpět poté, co byly oznámeny problémy. Do boudoucna budou obchodníci sledovat počet smart kontraktů zpracovaných v síti, poplatků za plyn a vlivu depositů proudících do blockchainu ETH. Sentiment k riziku s další prací vývojářů klesá. Zdroj: Coinglass 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nadhodnocení Bitcoinu bylo v červnu jedno z nejmenších v historii, avšak se stále nejednalo o největší cenový propad. Propady v roce 2016 a 2018 se pro krále kryptoměn staly výraznějšími. Zdroj: CoinGecko, Financial UndergroundIndex strachu a chamtivosti nadále indikuje strach na trhu, což poukazuje na to, že nynější oživení není dle trhu předzvěstí býčí rally. Zdroj: alternative.meBitcoin, D1 interval. Cena BTC je stále pod 200denním klouzavým průměrem, což činí z úrovně 33 000 hlavní rezistenci. V následujících týdnech je hlavním úkolem pro poptávku tažení valuací k 30 000 USD, kde se očekává vysoká volatilita. Za nynějších podmínek je tento scénář stále vzdálený, protože má BTC problém prolomit 23 000 USD. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť