BREAKING: Spojené arabské emiráty zvýšia produkciu ropy. Cena naďalej rastie

15:08 20. novembra 2023

Ropa pokračuje vo svojom raste po nedávnych zvestiach, že OPEC+ sa môže budúcu nedeľu rozhodnúť prehĺbiť obmedzenie produkcie ropy. Dnes tu máme zase komentáre k ropnému trhu zo Spojených arabských emirátov. Minister ropy SAE:

  • Aktuálne nezaznamenávame vplyv na ropu kvôli konfliktu na Blízkom východe
  • Spojené arabské emiráty majú možnosť zvýšiť výrobu tvárou v tvár súčasnej dohode
  • Pre SAE by malo dôjsť k zvýšeniu produkčného limitu na rok 2024. V januári 2024 bude produkčný cieľ pre SAE 3,075 milióna brko za deň, teda asi o 135 000 brko za deň viac, než v súčasnosti vyrába
  • Toto rozhodnutie bolo dosiahnuté na júnovom zasadnutí OPEC+

Zaujímavé je, že vo svojich nedávnych poznámkach Goldman Sachs a ING uviedli, že existuje veľká šanca na zvýšenie ťažby z krajín OPEC+, najmä Saudskej Arábie a Ruska. Je to spôsobené tým, že sa trh neukázal tak napätý, ako sa očakávalo, a cena klesla pod kľúčové úrovne pre tieto krajiny.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ropa WTI sa blíži k hranici 200 SMA. Kľúčová rezistencia je okolo 80 USD pri 50,0 retracemente poslednej vzostupnej vlny. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta