Budou Spojené státy 1. června skutečně v platební neschopnosti?

17:34 23. mája 2023

V současné době je téma zvýšení dluhového limitu tématem číslo jedna nejen v USA, ale i ve světě, a to vzhledem k tomu, že případný bankrot USA by znamenal problémy pro světový finanční trh.

Janet Yellenová znovu opakuje, že financování dluhové služby skončí 1. června, což je považováno za tzv. datum X. McCarthy, předseda Sněmovny reprezentantů, naznačuje, že je pravděpodobná dohoda s prezidentem o návrhu zákona o rozpočtu, která umožní zvýšit limit dluhu před tímto datem. Na druhé straně McHenry, rovněž z Republikánské strany, naznačuje, že datum skutečného bankrotu může být ještě daleko.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podle deníku Washington Post se očekává, že ministerstvo financí vydá žádost různým federálním úřadům, aby co nejvíce odložily nadcházející platby. Tím by se přerozdělily finanční prostředky na další splácení závazků. WP rovněž uvádí, že analytici z Wall Street odhadují, že finanční prostředky nebudou vyčerpány dříve než 8.-9. června.

Klíčovým datem je v tomto případě 15. červen, kdy budou přicházet čtvrtletní daně, takže po tomto datu bude mít ministerstvo financí prostředky na další splácení. Pak se s největší pravděpodobností datum X posune na červenec nebo dokonce mnohem později. Podle komentátorů ve Washingtonu má ministerstvo financí stále ještě spoustu "triků" a "es v rukávu", aby umožnilo USA normálně fungovat až do 15. června, kdy na účty země přiteče spousta finančních prostředků.

Kromě toho má ministerstvo financí nebo prezident k dispozici velké množství možností, které však nejsou příliš pravděpodobné. Patří mezi ně např:

  • Prodej dluhopisů v držení některých státních svěřenských fondů. Po dosažení nového dluhového limitu by tyto fondy byly opět doplněny o dluhové cenné papíry.
  • Prodej dlouhodobého majetku, jako jsou pozemky, federální budovy.
  • Prodej zlata v hodnotě 500 miliard dolarů, které patří ministerstvu financí.
  • Zpoždění nebo pozastavení plateb účtů, platů federálních úřadů

Je zřejmé, že trh se stále obává, že USA mohou mít problémy se splácením svých závazků. Dluhopisy se splatností po datu X se obchodují s výrazně vyššími výnosy. Zdroj: BloombergTNOTE pokračují v poklesu poté, co se vymanily z trojúhelníkové formace a navíc prorazily podporu na úrovni 38,2 retracementu poslední vzestupné vlny. Zde jsme měli lokální minima vyznačující spodní zónu konsolidace. Klíčovým supportem je nyní retracement 50,0 a dále úrovně pod 112 body, kde se nachází spodní hranice rostoucího trendového kanálu. Tyto úrovně by byly možné v případě, že USA skutečně do 1. června nesplní dluhový limit. Na druhou stranu se zdá, že technický bankrot je nepravděpodobný. Pokud bude stanoven nový limit, lze na TNOTE očekávat výrazný odraz. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť