Býčí pohyb sa rozširuje, keďže výnosy klesajú a dolár oslabuje

20:00 1. decembra 2023
  • Wall Street na konci piatkovej seansy jednoznačne získava. Index Nasdaq pridáva v priebehu dňa takmer 0,34 %, referenčný index S&P500 0,44 %, Dow Jones rastie o 0,7 %. Najväčšie zisky však zaznamenáva benchmark spoločností s menšou kapitalizáciou, ktoré sú mimoriadne citlivé na úverové podmienky, Russell 2000, ktorého index rastie o viac ako 2,3 %. 
  • Zlepšenie nálady na trhu (rast indexov, pokles amerického dolára a silné zisky na trhu so zlatom) je predovšetkým výsledkom holubičej reakcie na komentáre Powella, ktorý dnes vystúpil v Atlante.
  • Bankár uviedol, že politika Federálneho rezervného systému sa už nachádza v reštriktívnom pásme a FOMC sa teraz nemusí ponáhľať; keďže posledné správy o CPI naznačili uspokojivý pokles inflačných tlakov. Nedostatok prekvapenia v Powellovej komunikácii trhy ubezpečil, že Wall Street sa pravdepodobne nemýli, pokiaľ ide o nadchádzajúce zníženie úrokových sadzieb, čo vytvorilo priaznivé prostredie pre ďalšiu rallye dlhopisov a pokles výnosov
  • Peňažný trh v súčasnosti oceňuje, že Fed zníži úrokové sadzby v roku 2024 celkovo o 125 bázických bodov. Marcové zníženie je v súčasnosti oceňované na 70 %, ešte včera to bolo približne 46 %.
  • Údaje ISM PMI pre americký výrobný sektor za november naznačili hodnotu 46,7 oproti očakávaným 47,6 a predchádzajúcim 46,7. Podindexy zaplatených cien a objednávok vzrástli, zatiaľ čo podindex zamestnanosti klesol. Pozitívne dnes prekvapili aj údaje PMI z Európy
  • Na komoditných trhoch sa pozornosť investorov upriamila na zlato, ktoré si v priebehu dňa pripísalo viac ako 1,82 % a obchoduje sa už v blízkosti historických maxím. Ropa aktuálne stráca viac ako 1 %.
  • Na devízovom trhu dnes bezprecedentne strácajú americký dolár a euro. Japonský jen a austrálsky dolár v súčasnosti zaznamenávajú najväčšie zisky na širokom trhu. Pár USDJPY sa obchoduje na najnižších úrovniach od septembra 2023. 
  • Futures na čínske indexy sa obchodujú pri rekordne slabých čínskych benchmarkoch, kde investori oceňujú riziko ďalšieho poklesu nálady v súkromnom sektore a zlyhania štátnej stimulácie ekonomiky. Podľa zdrojov WSJ spoločnosť Evergrande a držitelia jej dlhopisov rokujú na poslednú chvíľu o dohode o reštrukturalizácii, tvrdia zdroje. Bez reštrukturalizačného plánu môže spoločnosť v pondelok čeliť likvidácii
  • Bitcoin sa v nadväznosti na rast cien zlata a dlhopisov vyšplhal do blízkosti 38 800 USD, čím dosiahol nové tohtoročné maximá.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta