Ceny nafty naďalej rastú

15:53 21. septembra 2023

Ceny pohonných hmôt na Slovensku za 37. Týždeň (11.09. - 17.09) pokračovali v raste. Ceny 95-oktánového benzínu rástli o 1,24 %, teda o 0,21 centov . Ceny nafty rástli výraznejšie a to o 2,67 %, 0,44 centov. 

Zdroj: Štatistický úrad SR, Yahoo Finance, XTB

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Rast cien palív v Českej Republike sa za minulý týždeň taktiež zrýchlili. Cena nafty sa zvýšila v priemere o 1 Kč a 18 centov na 40,06 Kč za liter. Zvýšenie ceny benzínu dosiahlo 38 centov na celkových 40,46 Kč za liter. Rozdiel v cenách najpredávanejších palív predstavoval len 40 centov, a to napriek tomu, že rozdiel v spotrebnej dani predstavuje takmer 3 Kč na liter. Okrem toho k rastu cien na čerpacích staniciach prispieva aj oslabenie kurzu koruny, ktorý sa v súčasnosti blíži k úrovni 23 CZK za dolár.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Cena ropy Brent za minulý týždeň vzrástla o 3,6 %, a v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 93,86 dolárov, pričom sa v strede tohto týždňa mierne dotkla hranice 95 dolárov. Nárast cien ropy je v súčasnosti spôsobený ešte stále pretrvávajúcimi škrtmi kartelu OPEC a zníženiu exportu Ruska. Takéto škrty v produkcii by tak malo trvať minimálne do konca tohto roka, pričom za posledný kvartál OPEC očakáva deficit na trhu s ropou vo výške 3 miliónov barelov denne. Tieto škrty však výrazne ovplyvňujú jeden ropný produkt a tým je nafta.

Z uralskej a saudskej ropy, ktoré sú mierne ťažšie ako ostatné sa predovšetkým vyrábajú naftové produkty. Navyše v súčasnosti prebiehajú rutinné opravy v rafinériách v Rusku, čo vytvára ďalší tlak na rast jej ceny. Keďže Európska Únia nedokáže vyrábať dostatočné množstvo nafty, musíme ju dovážať aj z Ruska, ktoré taktiež začína škrtať vývoz nafty, keďže ho má v krajine nedostatok. To všetko tlačí na ceny pohonných látok aj u nás na čerpacích staniciach a tento trend môže aj ďalej pokračovať.

Veľkoobchodné ceny v Rotterdame sa po minulom týždni mierne zastabilizovali, avšak stále sa nachádzajú na úrovni v okolí 1000 dolárov za tonu. Cenu nafty vďaka súčasnej situácií môžeme tak vidieť v najbližších týždňoch nad cenami benzínu. 

V porovnaní s Európskou úniou sme v cenách 95-oktánového benzínu na 12. mieste. Máme tak 12 najlacnejší benzín. V porovnaní s minulým týždňom sme sa v rebríčku neposunuli, a teda zvýšenie cien je tak badateľné naprieč európou. Česko tankuje benzín o niečo lacnejšie, a má tak 9. najlacnejší benzín v EÚ. Medzi susedmi, ktorý tankujú výrazne lacnejšie sú Poliaci, kde je nízka cena výsledkom nižšieho daňového zaťaženia.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

Čo sa týka cien dieselu, na Slovensku tankujeme 11. najlacnejšiu naftu v EÚ. V porovnaní s minulým týždňom sme si však pohoršili, a predbehli sme Cyprus, ktorý už tankuje lacnejšie ako my. Česko má aj v tomto prípade navrh, a nachádza sa na 7. mieste, čo sa týka najlacnejšej nafty v EÚ. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU
 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Autor

Marek Nemky

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta