Co sledovat příští týden? (02.12.2022)

18:29 2. decembra 2022

V příštím týdnu nebudou zveřejňovány ekonomické zprávy nejvyšší úrovně, jako je zpráva o NFP, ale budou zveřejněny některé pozoruhodné údaje z průzkumů, včetně ISM služeb a spotřebitelské nálady v Michiganu. Kromě toho bude velká pozornost upřena na ropu, protože v pondělí vstoupí v platnost západní sankce na ruskou námořní ropu. V neposlední řadě se očekává, že RBA poprvé od roku 2013 zvýší sazby na 3,0 % nebo výše. Nezapomeňte příští týden sledovat US500, OIL a AUDUSD!
US500

Zveřejnění zprávy o NFP v USA za listopad je již za námi, a přestože údaje plánované na příští týden nejsou zdaleka tak důležité jako údaje o pracovních místech, budou zveřejněny některé pozoruhodné údaje z průzkumů. Index ISM ve službách za listopad bude zveřejněn dnes v 16:00, zatímco index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity za prosinec spatří světlo světa v pátek v 16:00. ISM ve zpracovatelském průmyslu v listopadu klesl do pásma kontrakce a obchodníci jsou zvědaví, jak se s tím vyrovná sektor služeb.
OIL.WTI

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Nadcházející týden může být pro obchodníky s ropou zajímavý, protože dnes (pondělí 5. prosince) začnou platit sankce na ruskou námořní ropu. Stále panuje velká nejistota ohledně jejich dopadu na trh s ropou a také ohledně toho, jak bude Rusko reagovat na to, že je země přijmou. Ruští představitelé varovali, že jejich země nebude dodávat ropu zemím, které zavedou limity na ruskou ropu, ale zda tento slib dodrží, zůstává záhadou, protože samotné sankce jsou považovány za poměrně mírné a neúčinné. Cena WTI minulý týden zastavila pokles a vyšplhala se zpět nad 80 dolarů za barel.
AUDUSD

Australská centrální banka (Reserve Bank of Australia) oznámí své další rozhodnutí o měnové politice v úterý ve 4:30. Očekávání ohledně dalšího kroku RBA jsou smíšená - ekonomové vidí zvýšení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco peněžní trhy pro nadcházející zasedání počítají se zpřísněním pouze o 15 bazických bodů. Tržní kurzy byly sníženy poté, co údaje o inflaci za říjen dopadly pod očekávání. Nicméně i při zvýšení sazeb o 15 bazických bodů by hlavní sazba RBA dosáhla 3 %, což je nejvyšší úroveň od dubna 2013. AUDUSD se minulý týden vyšplhal na téměř tříměsíční maximum, ale tento pohyb byl způsoben především oslabením USD, nikoliv posílením AUD.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť