Čo urobí RBNZ zajtra?

16:43 9. apríla 2024

Reserve Bank of New Zealand oznámi svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike počas nadchádzajúceho ázijsko-tichomorského zasadnutia. Oznámenie sa uskutoční v stredu o 4:00. Neočakáva sa žiadna zmena sadzieb, keďže inflácia zostáva príliš vysoká.

Čo očakáva trh?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Očakáva sa, že RBNZ ponechá sadzby na nezmenenej úrovni, pričom oficiálna peňažná sadzba (OCR) zostane na úrovni 5,50 % už na šiestom zasadnutí za sebou. Takýto výsledok očakávajú všetci ekonómovia oslovení agentúrou Bloomberg. Okrem toho aj peňažné trhy počítajú s nezmenenou úrovňou úrokových sadzieb na zajtrajšom zasadaní. Nemalo by to byť prekvapením vzhľadom na to, že Nový Zéland od posledného zasadania nezverejnil žiadne nové údaje o inflácii (keďže zverejňuje len štvrťročné údaje) a najnovšie údaje ukazujú, že index spotrebiteľských cien dosiahol medziročne 4,7 %, čo je viac ako dvojnásobok cieľa RBNZ.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Investori sa zamerajú na vyhlásenie

Keďže sa zdá byť veľmi nepravdepodobné, že RBNZ sa rozhodne znížiť sadzby, a sadzby budú s najväčšou pravdepodobnosťou ponechané nezmenené, investori sa zamerajú na usmernenie. Tých môže byť málo, keďže nebudú zverejnené žiadne nové hospodárske prognózy. Prognózy, ktoré centrálna banka zverejnila vo februári, naznačovali začiatok cyklu znižovania sadzieb na budúci rok, vo februári 2025. Trh oceňoval október ako najpravdepodobnejší výsledok, ale tieto očakávania sa v priebehu posledného mesiaca stali holubičími a za termín prvého zníženia sadzieb sa teraz považuje augustové zasadanie. Investori budú hľadať akékoľvek náznaky toho, či si RBNZ začala viac veriť v dosiahnutie svojho inflačného cieľa. Takýto náznak však nemusí byť ponúknutý vzhľadom na to, že od posledného zasadania neboli ponúknuté žiadne nové údaje o inflácii.

Pohľad na NZDUSD

Existuje vysoká pravdepodobnosť, že zajtrajšie rozhodnutie RBNZ o sadzbách bude bezvýznamné a na trhu s NZD neuvidíme žiadny výrazný pohyb. Ak sa ukáže, že vyhlásenie RBNZ bude o niečo holubičejšie ako to predchádzajúce, NZD sa môže trochu stiahnuť. 

Pri pohľade na graf NZDUSD v intervale D1 vidíme, že pár sa blíži k zaujímavej technickej oblasti. Prebiehajúca korekcia smerom nahor posúva pár bližšie k oblasti 0,6100, kde sa nachádza predchádzajúca cenová reakcia, kĺzavý priemer 50 seanov a línia klesajúceho trendu. Prelomenie nad túto oblasť by zvýšilo býčí výhľad. Ak ju však pár otestuje, ale neprelomí a neskôr sa stiahne späť, potvrdilo by to klesajúci trend. Spúšťačom takéhoto obratu od dôležitej technickej rezistencie by mohlo byť holubičie vyhlásenie RBNZ. To však nie je základný scenár nadchádzajúceho zasadnutia.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk