Credit Suisse klesla o 10 % kvůli dalším obavám o likviditu 📉

13:43 17. marca 2023
 • Cena akcií míří k týdenním minimům. Úroveň 2 CHF za akcii se nepodařilo udržet;
 • Podle společnosti Morningstar banka od 13. března zaznamenala čistý odliv více než 200 milionů USD ze spravovaných amerických a evropských fondů;
 • Trh se obává, že likvidita ze strany SNB nebude dostatečná. Saúdové likviditu z regulatorních důvodů neposkytnou;
 • Američtí investoři prostřednictvím advokátní kanceláře Rosen Law podali na banku hromadnou žalobu.

ImagePětileté swapy úvěrového selhání ukazují, že kromě Credit Suisse trh nevidí žádné významné riziko pádu ostatních velkých evropských bank. Zdroj: Bloomberg

 • Banka prochází rozsáhlou strategickou restrukturalizací s cílem obnovit stabilitu a ziskovost po sérii ztrát, ale trh v současné době nemá důvěru v její konečný úspěch. 
 • Švýcarská centrální banka uvolnila pro Credit Suisse finanční linky ve výši 50 miliard švýcarských franků, z nichž banka již vyčerpala 39 miliard švýcarských franků - zhruba tolik by mohl činit její likviditní deficit;
 • CS však nemůže počítat s pomocí svých hlavních akcionářů, Saudi National Bank, která drží 9,9 % akcií banky a nemůže svůj podíl zvýšit nad 10 %;
 • Není jasné, zda se SNB rozhodne pro případnou další záchranu finanční situace banky, tedy pro vyšší částku tváří v tvář možnému politickému odporu. Populární švýcarská pravicová Švýcarská lidová strana se vyjádřila kriticky k rozhodnutí SNB o bance;
 • Významná opatření SNB nemusí stačit k tomu, aby klienti znovu získali důvěru a chtěli využívat jejích služeb. Podle komentáře Syz Bank by mohla pomoci plná záruka SNB na všechny vklady a kapitálová injekce, která by bance poskytla více času na restrukturalizaci.
 • Advokátní kancelář Rosen Law Firm, která se specializuje na hromadné žaloby, podala jménem amerických investorů stížnost k soudu v New Jersey. Firma tvrdí, že Credit Suisse ve svých výročních zprávách uvedla "nepravdivá a zavádějící prohlášení".
 • Minulý týden Credit Suisse přiznala, že měla "podstatné nedostatky" ve svých výkaznických a kontrolních postupech, které však neměly vliv na její finanční údaje. Banka zveřejnila opožděnou výroční zprávu za rok 2022. Podle Rosen Law to mohlo způsobit "nesrovnalosti" ve výsledcích a uvést její akcionáře v omyl.

Akcie Credit Suisse, interval M5. Reakce ceny naznačuje, že trh po injekci likvidity od SNB ještě zcela "nezakoupil pozitivní scénář". Akcie ztrácejí téměř 10 %. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť