Denné zhrnutie: 10-ročné výnosy na 15-ročných maximách!

19:17 2. októbra 2023
  • Pondelková seansa na európskych trhoch priniesla výrazné výpredaje hlavných akciových indexov. Nemecký DAX klesol o 0,91 %, britský FTSE 100 stratil 1,28 % a poľský WIG20 počas dňa klesol o viac ako 2,21 %.
  • Nálady na Wall Street boli rozdelenejšie, ale prevládal predajný tlak. Nasdaq-100 bol jediným benchmarkom, ktorý zaznamenal minimálne zisky (+0,18 %). Index S&P500 stratil takmer 0,47 %, zatiaľ čo Russell 2000 klesol o viac ako 1,83 %.
  • Dôvodom výrazných výpredajov na trhoch je pokračujúci rast výnosov amerických štátnych dlhopisov, najmä 10-ročného výnosu, ktorý dosiahol 4,674 % (15-ročné maximum).
  • Najsilnejšou menou spomedzi vyspelých krajín bol americký dolár, ktorého pár EURUSD stratil 0,65 % a obchodoval sa pod úrovňou 1,05, čo ešte zvýšilo predajný tlak na akcie a indexy.
  • Pozornosť investorov sa počas popoludňajšej obchodnej seansy v USA upriamila na prejavy Powella, Barru, Powella a Harkera z Federálneho rezervného systému (Fed). Celkovo sa komentáre bankárov zdali byť mierne holubičie vzhľadom na dominantné zameranie na udržanie zdravého a silného trhu práce. Väčšina bankárov potvrdila, že Fed sa blíži ku koncu cyklu zvyšovania úrokových sadzieb (čo znamená žiadne alebo len jedno zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov, hoci swapový trh takúto šancu nedáva a koniec cyklu už oceňuje).
  • V sektore akciových trhov dnes značnú pozornosť pútal aj automobilový priemysel. Podľa agentúry Reuters hrozia spoločnostiam General Motors a Stellantis miliardové poplatky v rámci návrhu Bidenovej administratívy na zvýšenie noriem spotreby paliva do roku 2032.
  • Na trhu energetických komodít sme zaznamenali pokles cien ropy (WTI), ktoré klesli o takmer 2,0 % a vrátili sa pod 90 USD za barel, zatiaľ čo zemný plyn (Natgas) stratil 3,1 %.
  • Rastúce výnosy dlhopisov urýchlili aj pokles cien striebra a zlata, ktoré stratili 4,20 %, resp. 0,80 %. Zlato sa obchoduje na najnižšej úrovni od začiatku marca 2023.
  • Na trhu kryptomien sa v prvej časti dňa zaznamenal výrazný nárast, najmä v prípade bitcoinu a etherea, ktoré si na svojom vrchole pripísali 4,0 %, resp. 2,0 %. V druhej časti dňa sa však zisky obmedzili, keďže sa zvýšila averzia voči riziku.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta