Denné zhrnutie: Indexy rastú napriek silnému doláru 💰

20:17 8. decembra 2023

 

  • Akciové indexy na Wall Street sa v posledný deň týždňa vyvíjajú dobre a získavajú približne 0,30-0,40 %. Index S&P 500 sa obchoduje nad úrovňou 4600 bodov, teda tesne pod tohtoročným maximom 4630 bodov.
  • Investori v Európe boli ešte optimistickejší, nemecký DAX dosiahol nové historické maximá a poľský WIG20 opäť atakoval zónu 2300 bodov.
  • Na devízovom trhu sa v súčasnosti najlepšie darí kanadskému a americkému doláru. Najväčší pokles zaznamenali novozélandský dolár a švajčiarsky frank.
  • Správa Michiganskej univerzity o spotrebiteľskom sentimente ukázala výrazný nárast nálady pri súčasnom poklese inflačných očakávaní. Údaje sa ukázali ako mimoriadne pozitívne a prekonali očakávania analytikov.
  • Správa o NFP z amerického trhu práce sa opäť rozchádzala s ADP, keď vykázala väčší než očakávaný nárast zamestnanosti o 199 000 osôb. Prognózy očakávali nárast na 183 000 zo 150 000 v októbri.
  • Správa NFP naznačuje silu amerického trhu práce. Okrem toho miera nezamestnanosti klesla na 3,7 % a došlo aj k medzimesačnému nárastu miezd o 0,4 %.
  • Ceny zlata (GOLD) počas dnešnej seansy klesajú o takmer 1,5 % a v dôsledku silnejších než očakávaných údajov o zamestnanosti mimo poľnohospodárskeho sektora v USA klesajú pod hranicu 2000 USD za uncu.
  • Na trhu kryptomien pozorujeme ďalšiu vlnu rastu. Tentoraz začal kapitál jednoznačne prúdiť z Bitcoinu do menších projektov. Menšie projekty sa blížia ku kľúčovej úrovni (Total3) 450 miliárd dolárov v trhovej kapitalizácii, čím zaznamenávajú 50 % nárast v tomto roku. Pozornosť investorov dnes púta najmä Cardano, ktoré získava viac ako 18 %.

 

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta