Disney v predpredaji stúpa o 8 %, pretože kontrola nákladov zvyšuje ziskové marže 📈

15:08 8. februára 2024

Akcie zábavného gigantu Disney (DIS.US) dnes pred otvorením získavajú takmer 8 %, hoci gigant vykázal pomerne úspešné štvrťročné výsledky, hoci tržby aj predplatné Disney+ zaostali za očakávaniami. Dôvodom tejto reakcie trhu sú aj optimistické komentáre generálneho riaditeľa Boba Igera, ako aj politika znižovania nákladov, ktorá pozitívne ovplyvňuje čistý príjem a rastúce nádeje na rýchlejšiu ziskovosť streamovania. Mierne nižšie výnosy boli kompenzované rastom zisku.

Tržby: 23,55 miliardy vs. 23,8 miliardy prognóza (0,2 % r/r nárast)

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zisk na akciu: 1,22 USD oproti prognózam 0,99 USD

 • Predplatné Disney+: 149,6 oproti predpovedi 151,1 milióna 
 • Príjmy zo zábavy: 9,88 miliardy USD v porovnaní s prognózami 10,52 miliardy USD (-6,9 % r/r)
 • Príjmy zo športových kanálov: 4,84 miliardy USD oproti prognózam 4,62 miliardy USD (4,2 % r/r)
 • Výnosy zo segmentu zákazníckych skúseností: 9,13 miliardy USD oproti prognózam 9,04 miliardy USD (6,9 % r/r)
 • Predplatné Hulu: 4,6 milióna oproti 4,62 milióna predpovedí

Kľúčové informácie z reportu

 • Spoločnosť Disney oznámila odkúpenie akcií za 3 miliardy dolárov a zvýšila dividendu o 50 %. Generálny riaditeľ spoločnosti, Bob Iger, zdôraznil, že správa dokázala, že spoločnosť túto príležitosť zvládla a práve vstúpila do novej éry.
 • Straty zo streamovania klesajú a Disney mieni začať bojovať proti zdieľaniu hesiel (podobne ako Netflix) ešte tento rok. Odhaduje, že ziskovosť streamovania dosiahne tento rok na jeseň
 • Skupina plánuje investíciu 1,5 miliardy dolárov do Epic Games (známej pre Fortnite). Očakáva sa, že obe spoločnosti budú na produktoch spolupracovať
 • Manažment uviedol, že v Q1 2024 sa už podarilo ušetriť cca. 500 miliónov USD a odhaduje, že v tomto roku dosiahne alebo prekročí plánovaných úspor 7,5 miliardy USD
 • Strata zo športového biznisu (ESPN) dosiahla takmer polovicu očakávanej úrovne (pokles o 37 % r/r). Spoločnosť v budúcnosti plánuje ďalšie speňaženie podnikania ESPN vytvorením ďalšej aplikácie so športovou analýzou a funkciami stávkovania.
 • Prevádzkové výnosy zo zábavného priemyslu boli takmer o 30 % vyššie, ako sa predpokladalo, hoci výnosy v sektore klesli takmer o 7 %. Prevádzkový príjem zo zábavných parkov vzrástol o 8 % na 3,1 miliardy USD. Vydania filmov The Marvels a Wish v kinách však fungovali dosť slabo
 • Divízia skúseností priniesla prevádzkový príjem 3,11 miliardy USD v porovnaní s prognózami 2,99 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 8,5 %
 • Straty v streamovacích službách (Disney+, Hulu a ESPN+) klesli o 300 miliónov dolárov k/k, vďaka zvýšeniu cien a vyšším príjmom z reklamy.

Disney chart (DIS.US)

Akcie Disney sa dnes otvoria v blízkosti 23,6 Fibonacciho retracementu zostupnej vlny, ktorá sa začala v roku 2021. Jej prekonanie by mohlo teoreticky otvoriť akcie až na 126 USD za akciu.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta