DoorDash pod tlakem po snížení ratingu RBC

19:36 2. decembra 2022

Akcie společnosti DoorDash (DASH.US) v pátek klesly o 2,8 % poté, co společnost RBC Capital Markets snížila rating platformy pro rozvoz jídla z "outperform" na "sector perform" a snížila cílovou cenu na 60 USD ze 70 USD za akcii.

"Exekuce & management společnosti DASH jsou všeobecně považovány za třídu v sektoru, ale blíží se rok 23, jsme nespokojeni s potenciálně nepříznivým poměrem rizika a odměny vzhledem k pravděpodobné přecitlivělosti na zpomalení objednávek," uvedli analytici RBC v klientské zprávě.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Společnost včera oznámila plány na propouštění, které se může dotknout 1 250 pracovních míst, což představuje 7 % současného počtu zaměstnanců. Společnost DoorDash rovněž očekává, že jí vzniknou náklady na restrukturalizaci ve výši přibližně 85 milionů USD.

Akcie DoorDash (DASH.US) zahájily dnešní seanci prudkým poklesem, nicméně kupcům se podařilo část ztrát smazat poté, co se prodejcům nepodařilo prorazit pod 50 SMA (zelená linie). Dokud se cena bude nacházet nad úrovní 200 SMA (červená linie), může být zahájena korekce směrem vzhůru. Nejbližší sledovaný support se nachází kolem nedávných minim na úrovni 41,60 USD. Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta