Ekonomický kalendář: BoE rozhodne o sazbách

10:16 23. marca 2023
  • Evropské indexy nastaveny na vyšší open

  • Bank of England očekává zvýšení sazeb o 25 bazických bodů

  • Švýcarská národní banka zvýší sazby o 50 bps

Futures trhy naznačují na vyšší otevření evropské hotovostní seance, přičemž futures na DAX se obchodují přibližně 90 bodů nad včerejším hotovostním závěrem. Powell řekl, že si letos nepředstavuje žádné snížení sazeb, protože centrální banka se stále soustředí na snížení inflace. Mezitím ministryně financí Yellenová řekla, že americká vláda neuvažuje o kroku k rozšíření pojištění vkladů v současné bankovní krizi, a dodala, že rozhodnutí bude probíhat pouze případ od případu.

Velkou událostí dne je rozhodnutí Bank of England o měnové politice ve 13:00. Trh očekává, že BoE zvýší sazby o 25 bazických bodů po vyšší únorové inflaci, než se očekávalo. Dříve se ozve Švýcarská národní banka, která by měla zvýšit svou klíčovou sazbu o 50 bazických bodů, jelikož stabilita švýcarským bankám se poněkud vrátila.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

09:30 - Swiss National Bank rozhodnutí o sazbách

13:00 - Bank of England rozhodnutí o sazbách

13:30 - USA, žádosti o podporu. Expected: 201k. Previous: 192k

15:00 - US, nové prodeje domů za únor. Expected: 650k. Previous: 670k

15:30 - EIA zásoby plynu. Expected: -75 bcf. Previous: -58 bcf

Projevy centrálních bankéřů

• 16:00 - ECB Lane

• 16:00 - BoE Mann


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť