Ekonomický kalendár: ľahký začiatok zaujímavého týždňa 🔔

9:22 20. novembra 2023
  • Futures kontrakty na európske indexy v prvej časti dňa klesajú
  • Na dnes sú naplánované prejavy viacerých centrálnych bankárov
  • Prvé správy PMI v druhej časti tohto týždňa

Futures kontrakty na indexy naznačujú nižšie otvorenie hotovostnej seansy v Európe. Nemecký DAX klesol o 0,20 % a britský UK100 sa obchoduje o 0,30 % nižšie. Dnešný makro kalendár je pomerne chudobný, chýbajú v ňom akékoľvek údaje najvyššej úrovne, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť globálne trhy. Napriek tomu bude príležitosť vypočuť si prejavy dvoch bankárov. Najprv o 19:45 vystúpi predseda BoE Bailey a po ňom o 21:30 guvernér francúzskej centrálnej banky Villeroy de Galhau.

Ďalej budú v utorok zverejnené údaje Conference Board o sentimente za november a v piatok prvé údaje PMI za november. V USA bude tiež zverejnená správa ISM. Očakáva sa, že prognózované údaje ukážu ďalšie oslabenie ekonomík, pričom očakávaný PMI výrobného sektora v USA by mal byť na úrovni 49,8 v porovnaní s 50 pred mesiacom.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Podrobný program dnešného dňa:

  • 19:45  Spojené kráľovstvo, predseda BoE Bailey
  • 21:30 – Francúzsko, guvernér francúzskej centrálnej banky Villeroy de Galhau


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta