Ekonomický kalendár: Zápisnica FOMC, výsledky Nvidie

8:57 21. novembra 2023
 • Európske indexy otvoria mierne vyššie
 • Zápisnica FOMC v centre pozornosti
 • Spoločnosť Nvidia oznámi výsledky po zatvorení trhu

Futures na európske indexy naznačujú mierne vyššie otvorenie dnešnej hotovostnej seansy na starom kontinente. Stalo sa tak po včerajšom optimistickom obchodovaní na Wall Street a počas dnešnej ázijsko-pacifickej seansy. Pokles amerických výnosov vytvára tlak na americký dolár, ktorý je dnes ráno jednou z najhoršie sa vyvíjajúcich mien krajín G10. Na druhej strane slabosť USD poskytuje podporu zlatu a striebru, ktoré si pripisujú 0,7 %, resp. 1,3 %.

Ekonomický kalendár na prvú polovicu dňa je nevýrazný. Situácia však bude zaujímavejšia popoludní, keď bude zverejnená kanadská správa o CPI za október, ako aj zápisnica FOMC. Pôjde o posledný údaj o inflácii z kanadskej ekonomiky pred zasadnutím Bank of Canada, ktorá bude 6. decembra 2023 rozhodovať o sadzbách. Pokiaľ ide o zápisnicu FOMC, obchodníci budú hľadať náznaky, či americkí centrálni bankári vidia potrebu ďalšieho zvyšovania sadzieb po tom, ako ich na novembrovom zasadnutí ponechali nezmenené v pásme 5,25 - 5,50 %.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zatiaľ čo výsledková sezóna na Wall Street sa pomaly blíži ku koncu, dnes po zatvorení trhu bude obchodníkom ponúknutá správa, ktorá môže mať veľký vplyv na náladu v technologickom sektore - výsledky spoločnosti Nvidia (NVDA.US)

10:00  Poľsko, balík dát za október.

 • Zmena zamestnanosti. Očakáva sa: 0,0 % r/r. Predchádzajúca: 0,0 % r/r
 • Rast miezd. Očakáva sa: 11,8 % r/r. Predchádzajúca: 10,3 % r/r
 • Priemyselná produkcia: Očakáva sa: 1,6 % r/r. Predchádzajúca: -3,1 % r/r

14:30  Kanada, inflácia CPI za október. Očakáva sa: 3,2 % r/r. Predchádzajúca: 3,8 % r/r

16:00  USA, predaj existujúcich domov za október. Očakáva sa: 3,91 mil. Predchádzajúce: 3,96 mil.

20:00  Zápisnica FOMC

22:40  Správa API o zásobách ropy v USA

Prejavy centrálnych bankárov

 • 10:05  BoE Gerken
 • 11:15 – Guvernér BoE Bailey
 • 14:45  ECB McCaul
 • 17:00  Prezidentka ECB Lagardeová
 • 18:00  ECB Schnabel
 • 18:35  ECB Centeno

Top správy o výsledkoch na Wall Street

 • Baidu (BIDU.US)  pred otvorením trhu
 • Best Buy (BBY.US)  pred otvorením trhu
 • Kohl's Corporation (KSS.US)  pred otvorením trhu
 • Lowe's Companies (LOW.US)  pred otvorením trhu
 • HP Inc (HPQ.US)  po zatvorení trhu
 • Nvidia (NVDA.US)  po zatvorení trhu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta