Ethereum o krok blíže ke klíčovému 'Shanghai Upgrade' ⚡

16:45 27. januára 2023

Druhá největší kryptoměna Ethereum může v 1. čtvrtletí zaznamenat nárůst volatility a zájmu spekulantů o kryptoměny před "Shanghai Fork", který je naplánován na březen. První testy vývojářského forku proběhly již v pondělí. Co aktualizace přináší a jak by mohla ovlivnit cenu?

  • Díky aktualizaci si investoři, kteří od prosince 2020 uložili do řetězce Beacon ETH v celkové hodnotě téměř 26 miliard dolarů, budou moci konečně vyplatit své rezervy a odměny, které získali díky pasivní podpoře likvidity sítě, tzv. staking;
  • Zhruba 14 % celkové nabídky Etherea je v současnosti uzamčeno v poolech pro staking. Aktualizace by mohla způsobit, že někteří investoři začnou prodávat své ETH, což vyvolává obavy z poklesu ceny. Největší stakingový protokol, Lido (cca 29 % stakovaných ETH), oznámil diskuse o modelu výběrů;
  • Vývojáři Etherea se přou, zda březnový termín diktovaný mimo jiné tlakem investorů není kvůli problémům v kódu příliš brzký. Podle vývojářů Micaha Zoltu a Matta Nelsona by se aktualizace měla o několik týdnů odložit, aby Ethereum mohlo dříve implementovat svůj cílový programovací jazyk SSZ. Problém s kódem by mohl zatížit budoucnost projektu a přinést těžko vyčíslitelné vedlejší účinky.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Údaje z července 2022 ukazují, že průměrná cena zakoupených ETH se pohybovala kolem 2400 dolarů a je pravděpodobně stále mnohem vyšší než současná tržní cena Etherea i průměrná historická cena zakoupených ETH. Šance, že průměrná cena stakovaného ETH v poolu klesla od poloviny loňského roku pod 2 000 USD, se blíží nule. To by mohlo mít dvojí účinek - odradit "stakery" od prodeje se ztrátou, pokud budou zisky kryptotrhu pokračovat, nebo způsobit zesílený odliv, pokud do té doby dojde k další negativní události. Zdroj: GlassnodeV rámci protokolu EIP-1559, který byl představen v srpnu 2021, bylo dosud spáleno téměř 2,84 milionu ETH v hodnotě téměř 4,9 miliardy dolarů. Díky tomu a díky odsunutí pod "Merge" těžařů, kteří na trh pustí nové ETH, se očekává, že se projekt nakonec stane deflačním podobně jako Bitcoin. Klíčová však zůstává vysoká aktivita sítě (transakce, NFT, chytré kontrakty), bez níž bude deflačnost Etherea vysledovatelná. Zdroj: EETEUM, s. r. o: Zdroj: Dune Analytics

Interval Ethereum H1. 100hodinový průměr (černá) se blíží k průsečíku s 200hodinovým průměrem (červená), což naznačuje formaci "kříže smrti" a možné oslabení poptávky. Ukazatel RSI rozhodně ochladl. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť