Ethereum se snaží opět růst

10:49 5. augusta 2022

Druhá největší kryptoměna se odrazila od supportu poblíž 1 560 USD a před nastávajícím víkendem se sentiment kryptoměn zlepšuje, což by v následujících hodinách mohlo být předzvěstí vysoké volatility.

  • Trhy očekávají z americké ekonomiky slabou NFP zprávu, která by mohla ovlivnit budoucí rozhodování Fedu v otázce zvyšování úrokových sazeb. Zpráva bude zveřejněna ve 14:30 a může způsobit vysokou volatilitu jak v indexových kontraktech, tak i na kryptoměnovém trhu

  • Bitcoin se dnes opět vyšplhal nad 23 000 USD, čímž kupující ukázali sílu, když krále kryptoměn vytlačili ze včerejších minim. Cena BTC se v týdenním intervalu nebezpečně přibližuje půměru 200 relací

  • Největšímu zájmu trhu se těší Ethereum, protože vývojáři pokračují v práci na testu sítě Goerli. Testy jsou poslední před přechodem Etherea na verzi 2.0, což se očekává 19. září

  •   Analýza Bloomberg Intelligence naznačuje, že zájem institucionálních investorů se po přechodu na verzi 2.0 může rapidně zvýšit. Navíc Ethereum již poráží BTC, pokud jde o aktivní uživatele, adresy a denní objem přenesený do sítě

  • Analytici také poukázali na to, že kryptoměny by v budoucnu mohly vytvořit své vlastní ETF, což by znamenalo zvýšenou pracovní zátěž pro regulátory. Potenciálně by takové řešení mohlo zajímat největší fond pro správu aktiv, který si buduje svou vlastní pozici ve světě kryptoměn - iShares od BlackRock. Fond zpřístupnil institucím, které se zajímají o kryptoměny analytický nástroj založený na umělé inteligenci (Al) ALADDIN. 

  • Transakční poplatky v síti Etherea se propadají ke 3 USD a dosahují minim z prosince 2020. Snížení poplatků je uvolněním pro síť, která byla zatížena vysokými cenami transakcí. Vysoké poplatky omezovaly přijetí ETH a brzdily rostoucí popularitu NFT tokenů a De-Fi, které bylo považováno za drahé a nekonkurenceschopné vůči jiným finančním službám. Očekává se, že transakční poplatky klesnou výrazně pod nynější úrovně. Zdroj: KAIKO, Etherscan

Ethereum, H4 interval. Druhá největší kryptoměna se pokouší trvale prolomit krátkodobou rezistenci na 1 650 USD. Prolomení nad tuto úroveň může vyvolat další růstovou vlnu. Na grafu vidíme formaci double-bottom zobrazenou, 2. a 4. srpna. Včera se poklesy zpomalily na 1 560 USD, kde se objevila silná poptávka. Kanál, ve kterém se cena pohybuje, je označen 38,2% Fibo retracementem a 21,6% Fibo retracementem, který se pohybuje mezi 1 560 a 1 650 USD. Zvýšení nad 1 650 může znamenat další cenovou rally. Cena ETH je v sestupném trendu od poloviny července leotšního roku a drží trendovou linii. Zároveň by silný NFP report mohl naznačovat poklesy valuací rizikových aktiv. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť