Evropské banky zažívají oživení navzdory pomoci Credit Suisse 📊

14:34 16. marca 2023

Některé evropské banky dohánějí včerejší ztráty díky zprávám o poskytnutí likvidity Credit Suisse (CSGHN.CH) ze strany SNB. Oživení je však relativně malé a zdá se, že problémy banky ještě zdaleka nejsou u konce.Evropský bankovní index se odráží o necelých 0,5 %.Výrazné oživení zaznamenávají akcie německé Commerzbank (CBK.DE). Španělská Bankinter (BKT.ES) pokračuje v poklesu z historických maxim ze začátku března. Její akcie dnes ztrácejí 2,77 %. Zdroj: Bloomberg

Novinky z bankovního sektoru

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
 • Podle Saudi National Bank, která vlastní významný podíl v Credit Suisse, byla včerejší panika "neopodstatněná". Credit Suisse přichází o další analytiky a vedoucí pracovníky v oblasti akcií v Asii, protože odchody zaměstnanců se zrychlily;
 • Pětileté swapy úvěrového selhání švýcarské banky UBS se podle údajů ICE v letošním roce zvýšily o 26 bazických bodů na 171 bazických bodů. Ačkoli celkové úvěrové riziko v Evropě kleslo, protože akcie Credit Suisse rostly;
 • Šéf japonské bankovní lobby Hanzawa naznačil, že Credit Suisse nemá podstatný vliv na finanční systém. ale kolaps SVB ukázal, že run na banky může nastat rychle, i když posilují kontrolu rizik. 
 • Podle japonské bankovní lobby se systémové riziko z pádu SVB snížilo, protože Fed podpořil klienty bank;
 • Podle zdrojů FT evropské regulační orgány kritizovaly americkou "nekompetentnost" v případě zkrachovalé banky Silicon Valley;
 • S&P: S&P: Několik japonských bank, které drží velké množství amerických dluhopisů, může být kvůli SVB zranitelných vůči náladám na trhu, ale ne natolik, aby jim byl snížen rating;
 • S&P: S&P: Asijsko-pacifický region je dobře připraven absorbovat případné vedlejší účinky krachu SVB;
 • JPMorgan odhaduje, že pomalejší růst úvěrů středně velkých bank odečte 0,5 až 1 % z růstu HDP USA. 
 • Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že bankovní systém USA zůstává zdravý, a rozhodná opatření z tohoto týdne ukazují odhodlání vlády zajistit bezpečnost vkladatelů;
 • Náklady na pojištění proti platební neschopnosti Credit Suisse zůstávají i přes pomoc SNB velmi vysoké. Banka si od SNB půjčí přibližně 50 miliard CHF;
 • Současné ocenění pětiletého swapu úvěrového selhání (CDS) pro Credit Suisse již přesahuje 10 % a nadále roste.

Image
Náklady na pojištění proti Credit Suisse. Zdroj: BloombergAkcie Deutsche Bank (DBK.DE), interval H4. Cena akcie klesla pod úroveň 38,2 Fibonacciho retracementu a směřuje k 61,8 retracementu vzestupné vlny započaté v říjnu 2022 na úrovni 9,2 EUR za akcii. Průměry SMA200 a SMA100 se v AT blíží k medvědímu průsečíku zvanému "kříž smrti". Pokud se býkům podaří trend zvrátit, nejbližší podporou se zdá být psychologická rezistence na úrovni 10 USD za akcii. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť