Evropské indexy dnes rostly, Kofola zveřejnila výsledky

20:15 24. novembra 2022

Evropské akciové indexy uzavřely dnešní seanci pozitivně. Zatímco německý blue chip index DAX (DE30) získal stejně jako index pražské burzy PX (CZKCASH) 0,78 %, španělský IBEX 35 (SPA35) si připsal 0,68 %.

Dnešní den byl poznamenán americkým státním svátkem, během kterého se neobchodovalo. V Německu byl zveřejněn index agentury IFO, který přinesl výsledky nad očekávání. Podnikatelské klima bylo v listopadu ohodnoceno 86,3 bodů a index aktuálních podmínek dosáhl na 93,1 bodů.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kurzy indexu pražské burzy a akcií po uzavření úterní  seance. Nejvýkonnější titulem se dnes stal ČEZ (CEZ1.CZ). Zdroj: Bloomberg

Dnes po uzavření pražského trhu zveřejnila své výsledky za 3. čtvrtletí a 9 měsíců roku Kofola (KOFOL.CZ). Společnost ve 3. kvartále utržila 2,35 mld., což bylo v souladu s odhady. Čistý zisk na akcii se pak meziročně propadl o 30 % na 8,27 Kč na akcii. Akcie společnosti uzavřely dnešní seanci s 1,28% ziskem na 237 kč. Nejvýkonnějším titulem pražského indexu se dnes stal ČEZ (CEZ1.CZ), jež si připsal 1,68 % a senaci zakončil na 818,50 Kč. Banky se dnes taktéž obchodovaly se zisky.

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť