HK.cash po údajoch z Číny klesol o takmer 1 %

9:47 16. apríla 2024

Konflikt na Blízkom východe a poklesy na Wall Street trochu odvrátili pozornosť trhov od témy čínskych indexov, ktoré opäť spochybňujú rastový trend. Údaje z Číny dnes investori prijali negatívne. Index Hang Seng v hotovostnej seanse klesol o viac ako 2 % a futures kontrakty aktuálne zaznamenávajú pokles o takmer 1,2 %. Hoci údaje o HDP prekvapili pozitívne a investície v mestských oblastiach rástli rýchlejšie, než sa očakávalo, priemyselná výroba a maloobchodné tržby sa ukázali ako výrazné sklamanie. Trh na tieto údaje reagoval negatívne, pretože oba ukazovatele sa zdajú byť rozhodujúce z hľadiska sily spotrebiteľov a dopytu po čínskych výrobkoch.

  • Rast čínskeho HDP dosiahol v 1. štvrťroku 2024 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom 1,6 % (očakávaný rast 1,4 %). Na medziročnej báze sa rast zrýchlil z 5,2 % na 5,3 % medziročne (oč. 4,6 % medziročne)
  • Čínska priemyselná produkcia sa v marci medziročne zvýšila o 4,5 % (oč. 6,0 % r/r)
  • Maloobchodné tržby boli v marci medziročne vyššie o 3,1 % (oč. 4,6 % r/r)
  • Mestské investície sa v marci medziročne zvýšili o 4,5 % (oč. 4,2 % r/r)
  • Osobná letecká doprava v Číne sa v 1. štvrťroku 2024 medziročne zvýšila o 37,7 % na takmer 180 mil. ciest. To bolo zároveň o 10,2 % viac ako v 1. štvrťroku 2019 pred pandémiou. Obrat v nákladnej doprave bol medziročne vyšší o 45,6 % na úrovni takmer 34,93 mld. tonokilometrov a o 12,9 % v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019

Viac nariadení?

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Čínske regulačné orgány majú v úmysle zaviesť obmedzenia týkajúce sa viditeľnosti objemu obchodovania na burzách v Hongkongu a Šen-čene (s celkovou trhovou kapitalizáciou takmer 10 biliónov USD). Okrem toho bude presný objem predaja nakrátko viditeľný len vtedy, ak sa predá menej ako 300 000 akcií.

Zmeny sa majú zaviesť približne mesiac po 12. apríli a už sa stretli s kritikou viacerých správcov fondov, ktorí naznačujú, že tento krok ovplyvní celý rad existujúcich zahraničných a domácich inštitúcií v Číne. Podľa spoločnosti Fulbright Securities je cieľom tohto kroku obmedziť volatilitu a minimalizovať negatívny vplyv na náladu na akciovom trhu. Od pondelka do utorkového rána zahraniční investori údajne predali čínske akcie v hodnote približne 12 mld. jüanov (približne 1,7 mld. USD).

Podľa Goldman Sachs štátny kapitál podporil trhy v 1. štvrťroku 2024 sumou približne 200 mld. jüanov a nálada zahraničných investorov sa zlepšila v dôsledku mierne lepších makroekonomických vyhliadok, ale kríza na trhu nehnuteľností a vysoké zadlženie čínskych miestnych vlád zostávajú základnými rizikami, ktoré obmedzujú inštitucionálny apetít po čínskych akciách.

HK.cash (D1)

Hlavný index spoločností kótovaných na hongkonskej burze narazil na silnú rezistenciu, vyznačenú predchádzajúcimi cenovými reakciami (okolo 17 200 bodov, červené kruhy) a 200-sadzobným jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA200) (červená čiara). Ak sa býkom nakoniec nepodarí rýchlo vrátiť nad úroveň 38,2 Fibonacciho retracementu, zdá sa pravdepodobné otestovanie 61,8 retracementu na úrovni 15 700 bodov. Ak by sme boli svedkami ďalšieho poklesu na Wall Street, kde index S&P 500 prvýkrát za 50 mesiacov klesol pod 50-dňový denný kĺzavý priemer, môže sa ďalej zhoršiť aj sentiment v Číne.

Zdroj: xStation5


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk