Komoditné zhrnutie - Ropa, Zlato (07.01.2021)

17:53 7. januára 2022

Ropa

 • Prerušenia dodávok v Líbyi a Kazachstane boli vyriešené
 • Saudská Arábia znižuje vývozné ceny pre Áziu o 1,0 až 1,3 USD za barel
 • Zníženie cien môže znamenať, že dopyt nie je dostatočný na to, aby absorboval nedávne zvýšenia ponuky OPEC+
 • Omicron zostáva významným zdrojom neistoty v súvislosti s dopytom po rope. Pandemická situácia v Ázii však vyzerá stabilne v porovnaní s Európou či Severnou Amerikou
 • Objavili sa fámy, že Saudská Arábia a potenciálne Irak a Spojené arabské emiráty sú jedinými producentmi ropy, ktorí sú schopní neustále zvyšovať produkciu každý mesiac.
 • Rusko ponechalo svoju produkciu v decembri nezmenenú, a to aj napriek vyšším povolenkám z dohody OPEC+.
 • Goldman Sachs je na komoditných trhoch optimistický a tvrdí, že veľký býčí trh sa začal v rokoch 2020/21. Banka očakáva, že bull run na komodity bude trvať niekoľko rokov aj napriek sprísňovaniu politiky centrálnych bánk
 • Špekulatívne pozície na komoditných trhoch zostávajú na nízkych úrovniach, čo predstavuje potenciálny protichodný signál
 • Goldman Sachs tvrdí, že Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sú jediné krajiny schopné zvýšiť produkciu v porovnaní s úrovňami z januára 2020
 • GS predpovedala 85 USD za barel v Q1 2022 za predpokladu, že sa dodávky z Iránu vrátia na trh. Zatiaľ to však vyzerá veľmi nepravdepodobne

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zásoby ropy v USA skončili rok pod 5-ročnými sezónnymi minimami. Zdroj: Bloomberg

 

Rast produkcie OPEC sa spomaľuje. Len 2 členovia kartelu majú väčší produkčný potenciál ako v časoch pred pandémiou, čo naznačuje, že ponuka sa tento rok pravdepodobne nevráti na úroveň 30 miliónov barelov denne. Zdroj: Bloomberg

Zlato

 • Výnosy v USA sú na najvyššej úrovni od marca 2021
 • Zápisnice z FOMC naznačujú, že sprísnenie politiky USA môže byť rýchlejšie a rozhodnejšie
 • Minutes naznačili, že Fed si je vedomý, že rozhodnutie o začatí s normalizácie politiky prišlo neskoro
 • Silný trh práce v USA umožňuje Fedu zamerať sa viac na mandát cenovej stability
 • Cena zlata sa chystá zaknihovať najhlbší týždenný pokles od novembra
 • Treba však poznamenať, že prvé zvýšenie sadzieb v cykle bolo bodom obratu ceny zlata v minulosti.
 • Držba zlata v centrálnych bankách klesla v novembri prvýkrát za 11 mesiacov (-21,2 tony). Turecko, Rusko, Kirgizsko a Uzbekistan predali zlato, zatiaľ čo Kazachstan, Poľsko, India a Írsko zvýšili držbu zlata
 • Svetová rada pre zlato poukazuje na to, že centrálne banky zostali v roku 2021 čistými nákupcami zlata. Čisté nákupy však neboli také veľké ako v roku 2020

Aktivita ETF na trhu zlata bola v posledných týždňoch obmedzená, no začiatok nového roka priniesol niekoľko nákupov. Obmedzená je aj aktivita špekulantov na termínovom trhu. Zdroj: Bloomberg​​​​​​​

Zlato testuje kľúčovú podporu na úrovni 1 790 dolárov za uncu. Americké výnosy však ospravedlňujú nižšie cenové úrovne zlata. Zdroj: xStation5​​​​​​​

"Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko."

Zdieľať
Späť