Kryptoměny se odrazily ode dna na pozadí zpráv o FTX a Genesis 📈

15:19 23. novembra 2022

Investoři se vrátili na trh s kryptoměnami, což přispělo k dvouciferným ziskům některých projektů a dalo naději na opětovné "otestování" rezistence bitcoinu v blízkosti 17 000 USD:

  • Potenciálně zkrachovalá společnost Genesis Capital, která působí na trhu kryptoměnových půjček, včera v rozporu se zprávami agentury Bloomberg uklidnila trh a uvedla, že v současné době neplánuje vyhlásit bankrot. Společnost pravděpodobně stále drží 175 milionů tolenů FTX, jejichž hodnota klesla z téměř 80 dolarů na dnešních téměř 1,5 dolaru. Podle posledních zpráv poskytla společnost Genesis Capital půjčky zkrachovalému fondu Alameda Research. Půjčky měly být "zajištěny" tokeny FTX, jejichž hodnota v současné době drhne o dno;
  • Poradenská společnost Alvarez & Marsal, která FTX radí, identifikovala "výrazně vyšší hotovostní zůstatky", než bylo původně známo. Současný zůstatek FTX ve výši 1,24 miliardy dolarů stále představuje značný nedostatek ve srovnání s miliardami, které FTX dluží svým věřitelům. V sobotu 19. listopadu dlužila FTX svým 50 největším nezajištěným věřitelům 3,1 miliardy dolarů.

Bitcoin a Ethereum se dnes obchodují výše. Nejlépe se však daří Litecoinu a Binanceoinu, které si oba připsaly více než 10 %. 
Dlouhodobí investoři stále ztrácejí přesvědčení?
Hodnota bitcoinů obchodovaných déle než šest měsíců nedávno dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních pět let. Dne 17. listopadu bylo vydáno téměř 130 000 BTC a týdenní průměr se stále pohybuje nad 50 000 BTC denně. Údaje na řetězci naznačují značný tlak na dlouhodobé investory, což stále představuje riziko kapitulace, protože tito investoři drží největší podíl všech dostupných BTC na trhu. Zdroj: Glassnode
V souvislosti s bankrotem FTX bylo prodáno celkem 254 000 BTC starších než 6 měsíců (téměř 1,3 % celkové nabídky Bitcoinů v oběhu). Třicetidenní změna ukazuje, že jde o nejprudší pokles nabídky starších mincí od ledna 2021, kdy dlouhodobí investoři využili býčího trhu k distribuci Bitcoinu se ziskem. Zdroj: GlassnodeGraf "Dormancy" ukazuje průměrné "stáří" prodaných bitcoinů. Ukazatel ukazuje, že průměrné stáří zlikvidovaných Bitcoinů se zvýšilo a nyní činí 44 dní a signalizuje vyšší nabídku dlouhodobých investorů (modrý graf). Současně se zvýšila i nabídka "spících" Bitcoinů, upravená o vnitřní přeskupování peněženek v řetězci (červený graf), která nyní činí 78 dní. Údaje potvrzují reakci investorů na straně nabídky se statisticky nejvyšší mírou přesvědčení na kolaps burzy FTX. Zdroj: GlassnodeGraf BinanceCoin, interval D1. Token kryptoměnové burzy Binance smazal velkou část ztrát způsobených poklesem nálady kolem trhu s kryptoměnami a stoupá nad dva klíčové klouzavé průměry SMA50 (černá linie) a SMA200 (červená linie), což signalizuje pokus o obrat trendu. Po kolapsu FTX tvoří centralizovaná burza vlastněná Chanpengem Zhao přibližně 64 % obchodování s kryptoměnami a stala se hlavním centralizovaným hráčem v odvětví. Zdroj: xStation5Graf Bitcoinu, interval H4. Hlavní kryptoměna se snaží odmazat poklesy, na grafu vidíme formaci dvojité díry poblíž 15 500 dolarů. Hlavní rezistence stále probíhá kolem 17 000 dolarů, což se shoduje s 23,6 Fibonacciho retracementem a odkud by se potenciálně mohl spustit další impuls směrem dolů k 14 000 dolarům. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť