(LIVE) Powellova tlačová konferencia

20:33 12. júna 2024

Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené v pásme 5,25 - 5,50 %, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu. Vo vyhlásení zopakoval, že FOMC potrebuje pred znížením sadzieb väčšiu dôveru v návrat inflácie k cieľu. Nový "dot-plot" ukázal len jedno zníženie sadzieb v tomto roku v porovnaní s 3 zníženiami v marcových projekciách. Členovia, ktorí videli jedno zníženie, sa však rozdelili takmer pol na pol s tými, ktorí videli 2. Prognózy inflácie sa zvýšili. Celkovo možno vyhlásenie a nové projekcie považovať za jastrabie. Trh reagoval posilnením USD, zatiaľ čo indexy a zlato sa posunuli nižšie. Pozornosť trhu sa teraz upriamuje na Powellovu tlačovú besedu, počas ktorej šéf Fedu podrobnejšie vysvetlí dnešné rozhodnutie.

Tlačová konferencia predsedu Fedu Powella po prijatí rozhodnutia sa začala o 20:30. Nižšie uvádzame kľúčové informácie (živé aktualizácie).

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Úvodné vyhlásenie

 • Hospodárstvo dosiahlo za posledné dva roky značný pokrok smerom k rastu inflácie a zamestnanosti
 • Inflácia sa výrazne znížila, ale stále je príliš vysoká
 • Fed zachováva reštriktívne nastavenie menovej politiky
 • Najnovšie ukazovatele naznačujú, že ekonomika naďalej rástla solídnym tempom
 • Spotrebiteľské výdavky zostávajú stabilné
 • Fed očakáva spomalenie tempa rastu HDP oproti minulému roku
 • Trh práce sa dostáva do lepšej rovnováhy
 • Očakávame, že sila trhu práce bude pokračovať
 • Nedávne mesačné údaje o inflácii sa mierne zmiernili
 • Riziká pre dosiahnutie dvojitého mandátu sú lepšie vyvážené
 • V tomto roku sme zatiaľ nezískali väčšiu dôveru v infláciu, aby sme mohli znížiť
 • Na posilnenie dôvery v infláciu budeme potrebovať viac dobrých údajov
 • Ekonomické projekcie nie sú plánom
 • Ak ekonomika zostane stabilná a inflácia pretrvá, sme pripravení udržať sadzbu na súčasnej úrovni tak dlho, ako to bude vhodné

Zasadnutie s otázkami a odpoveďami

 • Ak by došlo k neočakávanému oslabeniu zamestnanosti, Fed je pripravený reagovať
 • Nemáme vysokú dôveru v prognózy
 • Testom na zníženie sadzieb je väčšia dôvera, že inflácia smeruje k 2 %
 • Máme pomerne konzervatívnu prognózu inflácie, ak budeme mať lepšie údaje, myslím, že prognóza sa zníži
 • Tvorcovia politiky sa nesnažia vyslať prognózami silný signál
 • Reakciu by si mohla vyžiadať aj neočakávaná slabosť na trhu práce
 • Členovia FOMC mali možnosť aktualizovať svoje ekonomické projekcie, aby do nich zahrnuli dnešné údaje o CPI, väčšina z nich však svoje prognózy neaktualizovala
 • Zamestnanosť je stále vysoká, ale nezamestnanosť sa trochu zvýšila, a to je dôležitý štatistický údaj
 • Trh práce už nie je super horúci ako pred niekoľkými rokmi
 • Dnešná správa o inflácii bola lepšia, ako takmer všetci očakávali 
 • Musíme zistiť, čo dnešné údaje znamenajú pre rovnováhu rizík
 • Ľudia prichádzajú k názoru, že je menej pravdepodobné, že sadzby klesnú na úroveň spred pandémie
 • Politika je reštriktívna a otázka, či je dostatočne reštriktívna, bude zodpovedaná až časom
 • Myslíme si, že náš postoj k politike je približne správny
 • V súčasnosti vidíme v ekonomike to, čo sme chceli vidieť
 • Stále vidíme zvýšenú infláciu v službách iných ako bývanie
 • Došlo k prekvapivému nárastu dovozných cien tovarov
 • Dvojpercentný inflačný cieľ si pravdepodobne vyžiada nižší rast miezd

 

 


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
1 000 000 investorom z celého sveta

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 77 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Používame cookies

Kliknutím na „Prijať všetko“ súhlasíte s ukládaním súborov cookie na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie na webu, analýzy využitie webu a podpory nášho marketingového úsilia.

Táto stránka obsahuje súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Podieľajú sa na funkciách, ako sú jazykové preferencie, distribúcia prevádzky alebo udržovanie užívateľskej relácie. Nie je možné ich zakázať.

Názov súborov cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. marca 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. marca 2025
test_cookie Doba platnosti: 1. marca 2024
SESSID Doba platnosti: 2. marca 2024
__hssc Doba platnosti: 8. septembra 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. septembra 2022

Používame nástroje, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našej stránky. Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť užívateľské rozhranie z našej webovej služby.

Názov súborov cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. decembra 2022
_dc_gtm_UA-7863526-14 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-7863526-20 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. septembra 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. marca 2026
_ga Doba platnosti: 1. marca 2026
__hstc Doba platnosti: 7. marca 2023
__hssrc

Táto skupina súborov cookie sa používa na zobrazovanie reklám na témy, ktoré Vás zaujímajú. Umožňuje nám tiež sledovať naše marketingové aktivity, pomáha merať výkon našich reklám.

Názov súborov cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. októbra 2023
_omappvp Doba platnosti: 20. augusta 2033
_omappvs Doba platnosti: 8. septembra 2022
_uetsid Doba platnosti: 9. septembra 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. októbra 2023
_fbp Doba platnosti: 7. decembra 2022
fr Doba platnosti: 7. decembra 2022
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. októbra 2023
_ttp Doba platnosti: 3. októbra 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. marca 2023

Súbory cookies z tejto skupiny ukladajú Vaše preferencie, ktoré ste zadali pri používaní webu. Tieto údaje sa Vám už budú automaticky zobrazovať.

Názov súborov cookie
Popis

Táto stránka používa cookies. Sú to súbory uložené vo Vašom prehliadači a používa ich väčšina webových stránok k prispôsobeniu Vášho obsahu webu. Viac informácií nájdete v dokumenteNastavenie súborov cookies Súbory cookie môžete spravovať kliknutím na „Nastavenia“. Pokiaľ súhlasíte s našim používaním súborov cookie, kliknite na „Prijať všetko“.

Zmeniť oblasť a jazyk
Krajina trvalého pobytu
Jazyk