Metaverse – katalyzátor nebo anathema Meta Platforms? ⏳

16:05 30. septembra 2022

Akcie Meta Platforms byly letos největším zklamáním ze všech amerických technologických společností. V roce 2021 si užívaly kapitalizaci více než 1 bilion dolarů. Meta si vedla překvapivě špatně a je na šedém konci indexu S&P500 na 5. místě ode dna z hlediska vyjádření % roční změny kapitalizace, ze které se letos vypařilo ... téměř 60 %:

  • Investoři si nejsou jisti, zda se trend Metaverse oznámený Zuckerbergem na podzim roku 2021 společnosti vyplatí. V některých rozhovorech Zuckerberg naznačil, že Metaverse je nevyhnutelnou cestou pro růst společnosti, kterou je třeba podniknout i za cenu masivních kapitálových výdajů a zpomalení příjmů. Pozitivní odkazy na Metaverse v minulosti učinil mimo jiné největší světový fond pro správu aktiv, BlackRock, a ve své analytické zprávě „Step into the Metaverse“ popsal implementaci digitálních světů jako jen otázku času;
  • Ve druhém čtvrtletí divize zodpovědná za Metaverse, tj. Reality Labs, vygenerovala tržby 452 milionů dolarů a ztratila 2,8 miliardy dolarů. Divize představovala pouze 1,5 % celkových příjmů společnosti, ale má největší objem finančních prostředků. Podle Zuckerberga budou mít produkty Metaverse klíčový dopad na podnikání společnosti až na začátku příští dekády;
  • Headsety Oculus VR, které jsou v současnosti primárním nástrojem virtuální reality, se těší skvělým uživatelským recenzím a dominují globálnímu trhu VR. Jejich vysoká cena a stále malý počet vyvinutých her se přitom v prostředí rostoucí inflace a zpomalující ekonomiky může ukázat jako problém. Pozitivním znamením však je, že Met již má technologii, která dokáže uživatele přenést do virtuálního světa, který je stále realističtější. Pro Zuckerberga to však stále nestačí; společnost sní o umožnění plného smyslového zážitku ve virtuálních světech, které je ještě více pohltí;

Podíl Meta Platforms na globálním trhu headsetů pro virtuální realitu se od roku 2020 zvyšuje; ve 2. čtvrtletí 2022 představoval Oculus zhruba 70 % celosvětového trhu VR headsetů. Zdroj: CounterPoint Research

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
  • Na začátku roku 2019 utrpěla společnost poškození reputace kvůli skandálu s ochranou soukromí „Cambridge Analytic“, Facebooku poškodily také závěry bývalé zaměstnankyně Frances Haugenové, podle níž měla společnost znalosti o škodlivých účincích aplikací na uživatele, včetně děti, ale rozhodl se nic neměnit. Někteří američtí senátoři přirovnali aktivity společnosti k obavám z „Big Tobacco“. Na vlně negativního sentimentu se také nesl trend Metaverse prosazovaný Zuckerbergem, který je podle některých kritiků dalším krokem špatným směrem pro společnost. Změna názvu byla jedním z marketingových prvků společnosti, která se chce osvobodit od své někdy kontroverzní minulosti. Facebook zatím ukázal, že dokáže „prokázat“ produkt navzdory předpovědím a kritice analytiků a lidé stále více využívají služeb společnosti. Od začátku roku 2020 se k Facebooku připojilo dalších 300 milionů uživatelů a dalších 400 milionů se přidalo k Instagramu. Téměř 3 miliardy lidí soustředěných v aplikacích Meta stále představuje silnou základnu pro potenciální příjmy;
  • IPO společnosti v roce 2012 bylo pro investory bolestivé poté, co se Wall Street stal skeptickým vůči plánům Facebooku přesunout zkušenosti s PC do světa mobilních telefonů. Obchod s aplikacemi se však stal hitem a ke konci roku 2013 již investoři začali ve velkém nakupovat akcie společnosti. Čeká totéž Metaverse a přesun světa z mobilních aplikací do virtuální reality? Pokud se Zuckerbergovi a jeho týmu podaří implementovat koncept Metaverse a vybudovat obchodní model, současná cena akcií by se mohla ukázat jako „výhodný obchod desetiletí“, nicméně obrovské množství neznámých stále zužuje zorné pole investorů a udržování nerentabilního podnikání může být obzvláště bolestivé během vysokých úrokových sazeb. Připomeňme si však obálku finančního magazínu Barron's z roku 2012, jehož titulek zněl „Facebook má hodnotu 15 dolarů“. O necelé čtyři roky později akciový trh ocenil Facebook na 130 dolarů za akcii. A dnes jsme zpět na těchto úrovních.

Meta Platforms (META.US), interval D1. Graf ilustruje masivní výprodej akcií společnosti, který lze bezpečně považovat za největší v její dosavadní historii. Akcie klesly na úrovně pod paniku z března 2020 a vymazaly všechny zisky z období 2020–2021. Zároveň se ale zvýšil počet lidí, kteří používají hlavní aplikace Meta, Facebook a Instagram. Prvním znepokojivým příznakem blížícího se výprodeje bylo protnutí průměrů takzvaného „kříže smrti“, ke kterému došlo koncem roku 2021 a začátkem roku 2022. Akcie ztrácí téměř 70 % z historických maxim. Základní ukazatele se dramaticky ochladily, C/Z je menší než 12 s C/WK menším než 3. Zdroj: xStation5

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť