NATGAS klesá z nedávného maxima 📉

18:49 24. novembra 2022

Ceny NATGAS se dále vzdálily od devítitýdenního maxima 8,20 USD dosaženého v předchozí seanci v důsledku menšího než očekávaného čerpání zásob v minulém týdnu a obav, zda bude společnost Freeport LNG schopna v prosinci obnovit provoz, neboť dosud nepředložila žádost o obnovení provozu exportního závodu. Mezitím se evropští ministři energetiky rozhodli odložit schválení navrhovaného stropu ceny plynu na 275 EUR/MWh na polovinu prosince. Evropské ceny plynu tento týden rostly v důsledku prvních známek chladného počasí a obnovených obav o dodávky. V úterý Gazprom varoval, že po víkendu omezí transfery plynu přes Ukrajinu, zatímco se očekává výrazný pokles teplot. Na druhou stranu byly teploty v Evropě v posledních týdnech nadnormální, což umožnilo naplnit zásobníky plynu a vytvořit tak rezervu na zimu. K 22. listopadu byly zásobníky plynu v EU naplněny z 94,6 %, celková úroveň zásob v Německu činila 99,3 %.

NATGAS se propadl pod místní podporu na úrovni 7,66 USD, která se shoduje s 50,05 Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v červenci 2022, a v současné době testuje spodní hranici vzestupného kanálu. Pokud se prodejcům podaří prolomit nižší úroveň, může dojít k urychlení klesajícího pohybu směrem k dalšímu hlavnímu supportu na úrovni 7,12 USD. Zdroj: xStation5

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta