Obnovu pražských zisků táhla Komerční banka

19:38 4. októbra 2022

Evropa dnes pokračovala v růstu. Nejvýkonnějším indexem se stal index pražské burzy PX (CZKCASH), který získal 5,07 % a uzavřel na 1 177,35 bodech. Těchto hodnot pražský benchmark dosahoval naposledy 23. září. Za tuzemským indexem následoval Euro Stoxx 50 (EU50) s 4,26% ziskem. Německý DAX (DE30) pak vzrostl o 3,78 % a uzavřel na 12 670 bodech.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Kurzy indexu pražské burzy a akcií po uzavření úterní seance. Nejvýkonnějším titulem byla Komerční banka (KOMB.CZ). Zdroj: Bloomberg

Nejvýkonnějším titulem tuzemského akciového indexu dnes byla Komerční banka (KOMB.CZ), která získala 9,28 % a seanci uzavřela na 683 kč za akcii. Akcie reagovaly na včerejší oznámení vedení společnosti o předložení návrhu na přerozdělení loňského nerozděleného zisku. Společnost by v případě schválení valnou hromadou, měla dle návrhu akcionářům vyplatit na dividendách celkem 10,5 mld. korun (55,5 kč na akcii). Při dnešní zavírací ceně by tak dividendový výnos činil více než 8 %. Na celkové zlepšení sentimentu zareagovaly i akcie ERSTE (RBAG.CZ), které si připsaly 6,39 % a seanci uzavřely na na 589,40 Kč. Akcie energetické skupiny ČEZ (CEZ1.CZ) se po více než týdnu vrátily nad 900 Kč za akcii. Mírnou ztrátu si dnes připsala Česká zbrojovka (CZG.CZ), jež uzavřela na 548 kč na akcii.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
781 000 investorom z celého sveta