Obrovské IPO Arm - Bude tento debut poháňať sektor umelej inteligencie?🔌

17:40 14. septembra 2023

Burzový debut Arm Holdings (ARM.US) sa ozýva finančnou tlačou a opäť elektrizuje sektor umelej inteligencie. Dnes je debutový deň na Nasdaq, ale v súčasnej dobe prebieha vyvažovanie a otváracia cena sa stále určuje. Vlani sa spoločnosť neúspešne pokúsila získať spoločnosť Nvidia (NVDA.US) a britský premiér Rishi Sunak sa usiloval o jej návrat na pôdu londýnskej burzy. Nakoniec sa jeho kotácia dnes rozbehne na Nasdaq s ocenením 54,5 miliardy dolárov, čo naznačuje, že sa jedná o najväčšie IPO za viac ako dva roky, kedy bol výrobca elektromobilov Rivian (RIVN.US) ocenený na viac ako 66 miliárd dolárov.

Myšlienka za IPO

Za vstupom spoločnosti na Nasdaq stojí japonská SoftBank, známa svojou silnou expozíciou v technologickom sektore. Spoločnosť British Arm je najväčším návrhárom čipov pre chytré telefóny a mohla by potenciálne ťažiť z vlny záujmu o nové schopnosti umelej inteligencie. V súčasnej dobe sú čipy navrhnuté spoločnosťou prítomné vo väčšine chytrých telefónov na svete, vrátane iPhonov. Samotná spoločnosť bola založená v roku 1990 ako spoločný podnik spoločností Acorn Computers, Apple a VLSI. Od roku 1998 do roku 2016 bola kótovaná na londýnskej burze a Nasdaqu, kedy SoftBank získala Arm za 32 miliárd dolárov, čím ju stiahla z burzy. Potom, čo odmietla ponuku Nvidie, spoločnosť vykonáva IPO.

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Čím je Arm známy?

Primárne pre navrhovanie a výrobu čipov pre smartfóny, ale spoločnosť má ambície stať sa konkurentom Nvidie na trhu čipov AI.

 • Medzi najväčších zákazníkov Arm patria technologickí giganti ako Apple (AAPL.US), ktorý sa na začiatku septembra rozhodol predĺžiť dlhodobú zmluvu na dodávky čipov s britským gigantom.
 • Spoločnosť navrhuje a vyrába čipy pre väčšinu svetových smartfónov. Odhaduje sa, že jej produkty sa používajú až v 95% všetkých moderných telefónov
 • Spoločnosť pracuje na expanzii mimo trhu so smartfónmi, ktorý stagnuje. Cieľom spoločnosti Arm sa stávajú pokročilejšie čipy, najmä čipy pre dátové centrá a generatívne aplikácie AI. Tu spoločnosť vidí svoje príležitosti;
 • Arm tvrdí, že procesory, ktoré navrhuje, urýchli vývoj umelej inteligencie a alogritmov strojového učenia. Arm už začal pridávať nové funkcie, aby algoritmy bežali rýchlejšie, a vytvára životaschopné riešenia pre trh s čipmi;
 • Špekulácie z technologického sektora naznačujú, že potenciálne úspešná IPO by mohla byť katalyzátorom pre desiatky technologických startupov.

Nie je ocenenie príliš vysoké?

 • Cena akcií IPO bola stanovená na 51 USD. Predaj 95,5 milióna akcií prinesie SoftBank zisk zhruba 4,87 miliardy dolárov. Správy z trhu pôvodne navrhovali vyššiu cenu IPO, ale banky vraj presvedčili SoftBank, aby ju znížila, aby stimulovala dopyt v deň debutu;
 • V pozadí sa však objavujú určité riziká. Niektorí analytici trhu spochybňujú počiatočné ocenenie spoločnosti a poznamenávajú, že je o 36% vyššia ako pôvodná ponuka spoločnosti Nvidia na prevzatie v minulom roku vo výške 40 miliárd dolárov. Na druhej strane však v čase obchodu SoftBank s Vision Fund bola spoločnosť Arm ocenená na 64 miliárd dolárov;
 • Spochybňovaná bola najmä schopnosť spoločnosti rásť, pretože v poslednej dobe zaznamenala pokles príjmov kvôli slabším predajom smartfónov. Predajné výsledky za fiškálny rok končiaci marcom 2023 boli zhruba o 1% horšie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
 • Arm v rámci IPO vyčlenil v akciách viac ako 700 miliónov dolárov, aby ich mohli späť odkúpiť najväčší zákazníci spoločnosti ako Apple Nvidia, Samsung a najväčší svetový výrobca čipov TSMC, ktorý chce do spoločnosti investovať 100 miliónov dolárov;
 • Vzhľadom na to, že 90 % akcií vlastní SoftBank, ktorá spoločnosť kótuje, noví akcionári nebudú mať rozhodujúci vplyv na politiku spoločnosti. Zároveň by však nízky voľný pohyb (počet akcií dostupných na obchodovanie) mal podporiť možné zvýšenie ceny.

Arm hovorí, že výskum a vývoj je životodarnou miazgou spoločnosti a vynakladá naň viac ako 42 % svojich výdavkov. Iba dve spoločnosti v indexe S&P 500 – výrobcovia liekov Incyte (INCY.US) a Merck (MRK.US) – sa toľko venujú výskumu a vývoju. Medzi lídrami na trhu polovodičov je pomer výdavkov na výskum a vývoj k tržbám: pre Nvidiu 24 % a Intel 31 %. Zdroj: SEC

Umelá inteligencia – príležitosť k silnému rastu?

 • Spoločnosť v tejto chvíli nevyrába čipy pre zložité úlohy AI, ale nevylučuje takýto vývoj v budúcnosti. Avšak v tejto chvíli je to už celkom oneskorenie v porovnaní s Nvidiou, ktorá už má produkty určené na spracovanie súvisiace s AI
 • Spoločnosť, aby získala podiel na trhu, by musela súťažiť predovšetkým cenou, čo by nakoniec mohlo poskytnúť určitú úľavu spoločnostiam, ktoré sú v súčasnosti „odsúdené“ k dominancii čipov Nvidia. Základné podnikanie spoločnosti Arm sa zdá vysoko cyklické a neisté uprostred rizika recesie v roku 2024. Podľa Counterpoint Research dosiahli dodávky smartfónov na globálnom trhu v 2. štvrťroku 294,5 milióna v porovnaní s 268 miliónmi v 1. štvrťroku.

IPO spoločnosti Arm je jednou z najdôležitejších udalostí na technologickom trhu v tomto roku a ponúka investorom šancu ťažiť z rastu polovodičového sektora. Investícia však prináša aj vysoké riziko a neistotu, pretože konkurencia na tomto trhu je pomerne vysoká. Stojí za zmienku, že nie vždy platí, že technologická spoločnosť zarába s nástupom nového trendu na trhu. Príkladom je nedávny silný rast ceny akcií Nvidie a skôr slabé správanie akcií Intelu.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť