Poľsko tankuje z EÚ najlacnejšie, nafta je už drahšia ako benzín

8:40 29. septembra 2023

Ceny pohonných hmôt za 38. týždeň (18.09-25.09) na Slovensku pokračovali opäť v raste. Najviac rástli opäť ceny nafty a to konkrétne o 0,17 centa za liter, čo predstavuje nárast o 1 % ta týždeň. Benzín však rástol o čosi menej, a to konkrétne o 0,5 %, teda o 0,09 centa za liter. V priebehu tohto týždňa však motoristi mohli na čerpacích staniciach vidieť predpokladaný obrat cien nafty, ktorá sa postupne dostáva nad ceny benzínu. To je v súčasnosti spôsobené škrtami kartelu OPEC+ ale aj novému dočasnému zákazu exportu ruskej nafty, čo spôsobuje výrazný nárast na svetových cenách nafty. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma

OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ceny pohonných hmôt v Česku mali podobný vývoj, kedy cena benzínu vzrástla o 14 halierov za liter, teda o 0,3 % na cenu 40,46 Kč/l a cena nafty vzrástla o 41 halierov teda o 1 % na 40,35 Kč/l. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

Ropa Brent tento týždeň opäť začala výrazne rásť a prekročila už hranicu 95 dolárov za barel. V súčasnosti sa hranica 100 dolárov za barel nezdá až taká nereálna, a v najbližších týždňoch by sme ju tak mohli na finančných trhoch už vidieť.

Veľkoobchodné ceny nafty v Rotterdame sa stále pohybujú na úrovni 1000 dolárov za tonu, a na týchto úrovniach tak ostanú ešte nejaký ten piatok. Výrazne bude záležať na dĺžke ruských exportných zákazov, ktoré budú určovať ďalšie smerovanie cien nafty. Výrazne tak z tejto situácie budú benefitovať rafinérie, ktorým vyššie ceny navýšia ziskovosť podnikania.

Keď sa pozrieme na medziročný vývoj na pohonných hmotách na Slovensku, môžeme vidieť, že sa nám opäť začnú pohonné hmoty prepisovať do inflácie. Zatiaľ čo ceny nafty sú ešte stále medziročne o 5 % nižšie, ceny benzínu sa nachádzajú už nad minuloročnými hodnotami, a to o 5 %. V súčasnosti však nevidíme taký trend ako v minulom roku, kedy nám ceny pohonných hmôt začali výrazne klesať, čo znamená že spotrebitelia začnú pociťovať vyššie náklady oproti minulému roku čoskoro. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

V porovnaní s Európskou úniou je Slovensko na 13. mieste, čo sa týka najlacnejšieho 95-oktánového benzínu. Túto pozíciu si v porovnaní s minulým týždňom zhoršili a posunuli sa o jedno miesto vyššie.  Česká republika zastáva 9. miesto a tankujú o niečo lacnejšie ako Slovensko. 

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU

Najlacnejšie z východnej Európy tankuje Poľsko, ktoré má najlacnejší benzín dokonca v celej Európskej únii. To je spôsobené hlavne nadchádzajúcimi voľbami, kedy poľská vláda údajne tlačí na skupinu Orlen, aby umelo udržala nízke ceny na pohonných hmotách. To by podporilo súčasnú vládu ktorá by tak mohla byť aj vďaka tomu znovuzvolená. Orlen však takéto obvinenia popiera a vyzýva spotrebiteľov aby si nehromadili pohonné hmoty do kanistrov, keďže po voľbách vraj nemajú v pláne navýšiť ceny. To môže znamenať že Poľsko začína zápasiť s nedostatkom pohonných hmôt, čo potvrdzuje aj rozhodnutie spoločnosti Shell, ktorá vydala limit na tankovanie iba do 100 litrov na jeden nákup. Do Poľska prichádzajú taktiež český motoristi, keďže tam môžu tankovať až o 8 korún na liter lacnejšie. Takýto ošiaľ tak bude musieť čím skôr skončiť, keďže takéto nízke ceny dlhodobo udržateľné rozhodne nie sú. Po voľbách sa tak uvidí, či takéto kroky boli spravodlivé a či sa náhodou Poľsko nestane druhým Maďarskom. 

Poľsku sa takéto kontroverzie začínajú hromadiť, keďže iba pred pár týždňami sme videli výrazné zníženie na úrokových sadzbách v Poľsku, o ktorom sa taktiež špekulovalo, že by to mohlo byť politickým krokom. Voľby prichádzajú 15. októbra, a tak sa po voľbách uvidí, či tieto kroky boli tie správne alebo čisto politické. Európska komisia by v prípade poškodzovania konkurencie mohla Poľsku udeliť výraznú pokutu a spochybniť politické kroky.

Na cenách nafty taktiež vidíme, že Poľsko má takmer najlacnejšie pohonné hmoty. Slovensko sa nachádza na 10. mieste, čo ho posunulo o jedno miesto nižšie spred minulého týždňa. Česká republika sa nachádza na nezmenenom 7. mieste najlacnejšej nafty v EÚ.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Autor

Marek Nemky

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
847 000 investorom z celého sveta