Ranné zhrnutie (12.02.2024)

9:17 12. februára 2024
  • Indexy v ázijsko-tichomorskom regióne zostávajú uzavreté okrem iného najmä v Japonsku, Južnej Kórei a Číne. Austrálsky index S&P ASX 200 stráca 0,25 %. V Číne sa začala dvojtýždňová novoročná prestávka a z tohto dôvodu zostanú trhy zatvorené až do 17. februára.

  • V prvej časti seansy na devízovom trhu nedošlo k výraznejším pohybom. Novozélandský dolár patrí k slabším menám a voči ostatným menám stráca 0,2 až 0,4 %.

  • Banka UBS je optimistická, pokiaľ ide o austrálsky dolár v roku 2024, pričom sa odvoláva na viaceré miestne faktory vrátane cien komodít, ktoré boli odolné napriek stále neperspektívnemu stavu čínskej ekonomiky.

  • Guvernér RBNZ Orr uviedol, že inflácia zostáva príliš vysoká, a preto Reserve Bank of New Zealand nedávno ponechala hotovostnú sadzbu na úrovni 5,5 %.

  • Izraelská armáda oznámila, že zachránila dvoch rukojemníkov zo zajatia v Rafahu v pásme Gazy. Medzitým izraelské útoky na južné mesto zabili najmenej 37 ľudí a desiatky zranili, informovali miestni zdravotníci.

  • Agentúra Moody's v piatok znížila rating dlhu Izraela a varovala, že prebiehajúca vojna v pásme Gazy a možná vojna na severe s Hizballáhom by mohli mať negatívny vplyv na izraelskú ekonomiku.

  • Izraelský minister financií v nedeľu vyjadril nespokojnosť s rozhodnutím agentúry Moody's znížiť úverový rating Izraela a uviedol, že táto zmena je politickým manifestom, ktorý nemá seriózne ekonomické základy.

  • Prezidentka Federálnej rezervnej banky v Dallase Lorie Logan v piatok na záver dňa uviedla, že nie je naliehavo potrebné znižovať úrokové sadzby, hoci pri znižovaní inflácie sa dosiahol obrovský pokrok. Šéfka banky chce v nadchádzajúcich údajoch potvrdiť udržateľnosť poklesu inflácie.

  • Na trhu s energetickými komoditami nedošlo k výraznejším zmenám. Lídrom poklesu je opäť zemný plyn, ktorý stráca viac ako 2,7 %, a ropa sa obchoduje bez zmeny.

  • Počas víkendu pokračoval rast trhu s kryptomenami. Pozornosť investorov sa sústredila predovšetkým na Bitcoin, ktorý opäť zaznamenal najväčšie zisky a vzrástol na dvojročné maximá okolo 48 000 USD. Ethereum zostáva rovnako vysoko na úrovni 2 500 USD.


Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.

Zdieľať
Späť
Xtb logo

Pripojte sa k viac ako
935 000 investorom z celého sveta